El Grup Ciutadà Preservem Castelldefels, integrat per la Federació d’Associacions Veïnals de Castelldefels, la Xarxa Empresarial i Comercial de Castelldefels i el Gremi d’Hostaleria de Castelldefels i el Baix Llobregat, ha presentat un paquet d’al·legacions al Mapa de Soroll que AENA va sotmetre a informació pública des del passat 17 de juliol

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]E[/dropcap]l paquet d’al·legacions  sobre el mapa presentat a la UE, en compliment de la Directiva 2002/49, evidencia que s’ha elaborat amb les dades de soroll de l’any 2011 i per tant, les entitats entenen que no compleix l’objecte de la Directiva 2002/49 que és no només de reduir, sinó també el d’evitar i prevenir amb, caràcter prioritari, els efectes nocius del soroll que suporta la població.

La UE obliga als Estats membres a l’elaboració de mapes estratègics de soroll per a aquells aeroports, com és el de Barcelona, amb més de 50.000 moviments anuals, sobre la base d’indicadors de soroll comuns. Aquests mapes s’han de presentar cada cinc anys i a partir d’aquests s’elaboren plans d’acció per a disminuir les afectacions mediambientals.

Des de l’any 2001 les esmentades entitats han treballat conjuntament per intentar evitar que l’ampliació de l’aeroport de Barcelona tingui un impacte negatiu sobre els veïns i les veïnes de Castelldefels i el teixit econòmic local.

És per això, que amb aquestes al·legacions, igual que amb les presentades al Primer Mapa en 2007, al Nou Mapa en 2009 i a les Servituds Acústiques en 2010, les organitzacions veïnals i relacionades amb l’economia local van intentar posar en evidència que la documentació presentada per AENA no reflecteix el real impacte negatiu sobre els barris marítims que provoca l’ús de la zona d’aterratge destinada quan hi ha condicions meteorològiques adverses. És a dir, l’ús de la configuració Est no preferent que provoca aterratges per sobre de Castelldefels-Platja i Gavà-Mar.

Altres xifres posen d’evidència l’impacte negatiu de l’activitat aeroportuària sobre el veïnat i la vulneració dels paràmetres que marca la legislació:  a Castelldefels l’any 2011 va suportar 30.931 vols unitaris -esdeveniments en llenguatge tècnic- per sobre dels 65 decibels, dels quals 28.485 estaven entre els 70 – 85 decibels. Cal recordar que el llindar màxim determinat per la legislació espanyola està establert en els 65 decibels, malgrat que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que per sobre dels 45 decibels ja es pot comprometre la salut de les persones.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here