DEPANA considera positiva la nova delimitació, que arriba fins a la platja de Ca l’Arana, però demana la inclusió de la nova desembocadura del Llobregat, ja que s’està comportant com a un estuari, amb valors naturals indivisibles de la resta del litoral deltaic

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]E[/dropcap]l passat dia 15 de novembre va finalitzar el període d’exposició pública de la proposta d’ordre per declarar les 39 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Marinas de España. En aquest anteprojecte es fa referència a la delimitació de l’Espai marí del Baix Llobregat-Garraf; codi: ÉS0000513.

En aquest sentit, DEPANA considera que la delimitació d’aquesta ZEPA marina han de cenyir-se a l’actual línia de costa, i incorporar l’àrea marina entre el nou espigó del Port de Barcelona, la nova desembocadura del Llobregat i la platja de Ca l’Arana, incloent tota la zona litoral de la desembocadura fins al límit del Domini Públic Marítim-Terrestre. El Riu no posseeix barra en la desembocadura actual, per la qual cosa la seva dinàmica és similar a la d’un estuari/badia. Tot aquest tram litoral forma un conjunt homogeni i indivisible per a les aus que ho utilitzen, per la qual cosa, ambientalment, no té sentit protegir solament una part.

El conjunt del delta del Llobregat constitueix una zona humida d’especial importància internacional. Més específicament, en el tram litoral objecte d’al·legació es reuneixen condicions de tranquil·litat i disponibilitat d’aliment donades les aportacions del riu, el que li dóna un valor rellevant per a les aus marines. Posseeix particular importància per a les colònies de gavina corsa i xatrac menut que se situen en aquesta zona. La zona també és important per a espècies marines com la baldriga balear i la baldriga mediterrània. DEPANA ha presentat nombroses dades en aquest sentit.

També s’ha remarcat en les al·legacions la urgència de l’elaboració d’un pla de protecció i gestió del litoral proper a les colònies d’aus marines que han colonitzat aquest territori, bàsicament, es tracta de controlar els accessos d’embarcacions de pesca i esbarjo, així com les obres de regeneració de les platges que s’efectuen en aquest tram i que alteren els fons marins, disminuint de forma substancial la disponibilitat d’aliment per a aquestes aus, igualment haguessin de paralitzar-se actuacions que poden afectar al litoral i a les aus que ho utilitzen i que no han estat convenientment avaluats, ens referim a obres com la construcció d’un  accés de varada davant el Centre municipal de Vela, al litoral del Prat.

Actuacions com a la qual es fa referència han d’estar conforme als plans de gestió de la zona i ser avaluats d’acord amb els objectius de conservació del lloc.

Finalment, s’ha indicat la conveniència que en els plans de gestió s’incloguin més trams de platja amb protecció integral del litoral durant l’època reproductora, amb l’objectiu d’incrementar el terreny disponible per a les colònies reproductores d’aus marines. Actualment tan solament disposen de la platja de Ca l’Arana i la petita illa del Llobregat. De fet enguany s’ha reproduït a una zona industrial de la propera zona franca.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here