Sant Boi acollirà aquest vespre a partir de les 18:30h a l’Hotel d’Entitats, una Taula Rodona sobre experiències de pressió ciutadana municipal i Tallers sobre informació pressupostària i observatoris ciutadas municipals. Al Baix Llobregat, ja hi ha un Observatori Ciutadà Municipal consolidat a Castelldefels, un en una fase avançada a Sant Joan Despí, i la voluntat de Molins de Rei i Cornellà de tirar-ne de propis endavant

Els Observatoris Ciutadans Municipals (OCMs) són grups de persones del mateix municipi dedicades a fomentar la transparència i la participació ciutadana en la seva localitat, espais oberts, organitzats i autogestionats, útils per impulsar les auditories ciutadanes municipals perquè potencien el control des de la base, des de la ciutadania en definitiva, especialment en temes pressupostaris i en tot el que fa referencia al deute públic. Els OCMs són organitzacions ciutadanes que neixen amb la intenció de facilitar la participació en la gestió dels nostres organismes públics, començant pels més propers: els ajuntaments

Per a la Plataforma de l’Auditoria Ciutadana del Deute, “les administracions públiques són opaques i se solen caracteritzar perquè dificulten una participació real en les decisions consistorials més enllà del vot cada quatre anys. La seva opacitat es deu a la burocratització i fins i tot a la falta de la cultura de la transparència entre els seus funcionaris. No existeixen vies reals de participació i la poca informació oferta a la ciutadania és esbiaixada i de mala qualitat. Per lluitar contra aquesta burocràcia i opacitat, els OCM treballen per l’empoderament ciutadà individual i col·lectiu, aconseguint que existeixin més persones informades de la gestió que fa l’ajuntament dels nostres recursos; i a través de la interacció amb l’administració a través de consultes publiques”.

Un OCM ofereix de forma oberta els pressupostos aprovats per l’ajuntament i explica d’una manera fàcil i senzilla quines funcions tenen, com estan gestionant els nostres diners i quins són els drets que com a ciutadans es poden exigir. Apropa el pressupost municipal (ingressos i despeses) així com modificacions i execucions d’una forma accessible a la població i facilita que es realitzin consultes obertes, vinculades o no a una partida pressupostària; així com la resposta de l’ajuntament. La gestió col·lectiva i organitzada de les consultes ofereix avantatges ja que eviten que s’afronti la burocràcia de manera individual. Un OCM, doncs, optimitza l’esforç gestionant diverses consultes alhora i la pressió popular i la difusió augmenten la possibilitat d’obtenir resposta.

Al Baix Llobregat, l’inici del moviment entorn els OCMs es va iniciar a Sant Joan Despí, amb la demanda popular d’accés als pressupostos, que segons persones del municipi, eren opacs i poc accessibles. Es va iniciar aleshores, una campanya de pressió que va culminar amb un resultat positiu, les seves demandes van ser escoltades. A partir d’aquest èxit, el moviment es va començar a extendre i consolidar a la nostra comarca.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here