El Baix Llobregat presenta al 2013 i per segon any consecutiu un saldo migratori de -2.009 persones. Això és degut especialment al moviment migratori cap a l’estranger, que ha estat el component principal per tal que la diferència entre el total d’altes i de baixes de residència de la comarca sigui negativa

Els moviments interns (canvis de residència dins de municipis de la mateixa comarca) han estat 11.340. Aquests han augmentat lleugerament respecte a l’any anterior.

Pel que fa al moviment migratori amb l’estranger, la baixada en la intensitat de la immigració des de l’estranger que es dóna des de l’any 2008 i l’augment de l’emigració cap a altres països ha fet que el saldo exterior sigui de nou negatiu. El saldo migratori amb l’estranger del Baix Llobregat l’any 2013 ha estat de -2.960 persones. L’any anterior, el 2012 havia estat de -1.427 persones.

El saldo de la comarca amb municipis de la resta d’Espanya també és negatiu (-99 persones el 2013, i l’any 2012 van ser -597).

El saldo migratori de la comarca amb la resta de Catalunya, tot i disminuir respecte 2012, segueix sent l’únic component positiu pel que fa a la direcció de les migracions. Aquesta relació però, es produeix principalment pel que fa a les variacions residencials amb la província de Barcelona (+963), ja que amb la resta de províncies de Catalunya la comarca presenta un saldo positiu de només 87 moviments.

Les dades corresponen a l’explotació de l’estadística de variacions residencials per part de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat. A la nota informativa publicada per l’Observatori també es poden consultar les dades de migracions per sexe i edat, i el detall dels moviments migratoris entre els propis municipis de la comarca al llarg de l’any 2013.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here