L’Observatori Comarcal publica en la seva darrera nota de conjuntura l’explotació de les dades del cens de població i habitatges relacionades amb l’activitat econòmica remunerada i no remunerada. El 55% de la població del Baix Llobregat és activa i el 42% ocupada. Respecte el 2001 augmenta la població activa però disminueix la població ocupada. El pes de la població activa i ocupada és major a la comarca que al conjunt de Catalunya

La població ocupada segons branques d’activitat. Serveis a la producció; comerç, restauració i hoteleria i indústria són les branques d’activitat que tenen més població ocupada. Serveis a la producció també ha estat l’activitat que més ha crescut en ocupació.

Ocupacions masculinitzades: Agricultura, indústria, construcció i transport i comunicacions són les activitats amb ocupació principalment masculina (66%, 71%, 86% i 76% respectivament són homes) i ocupacions feminitzades: Comerç, restauració i hoteleria; administració pública i educació i sanitat i serveis socials són les activitats ocupades principalment per dones (52%, 63% i 79% respectivament).

Empresaris, no empresàries. El 67% de l’empresariat del Baix Llobregat són homes.

Les dones ocupen 3 de cada 4 contractes a temps parcial. El 75% de l’ocupació a temps parcial és de dones. Mentre el 7% del total d’homes està ocupat en contractes a temps parcial, entre les dones aquest percentatge arriba al 25%.

Les tasques domèstiques de la llar les realitzen principalment les dones. El 69% de les dones enquestades manifesten encarregar-se de la major part de les tasques domèstiques de la seva llar. El 53% dels homes enquestats manifesten no realitzar cap tasca domèstico-familiar.

Al web de l’Observatori Comarcal es poden consultar amb més detall aquestes dades en la nota de conjuntura laboral del mes de desembre de 2014.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here