L’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, va rebre aquest dimecres la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, i representants de les empreses propietàries de l’explotació de l’antiga pedrera Montau II per trobar una solució definitiva a la restauració del jaciment

Després que les empreses que gestionen la pedrera, que es va tancar el 2003, hagin incomplert durant anys els acords per restaurar-la, i després de les múltiples reunions mantingudes els darrers anys per buscar una bona solució de restauració per aquest espai, el 5 de març passat l’alcaldessa, Mercè Esteve, va sol·licitar per escrit a la direcció general de Qualitat Ambiental l’execució forçosa i immediata de la restauració ambiental de Montau II, atès el greu impacte ecològic i paisatgístic.

La Generalitat pot actuar subsidiàriament amb l’execució de la fiança que van dipositar les empreses que gestionen Montau II, Gestora de Runes i Lafarge Áridos y Hormigones. Tot i així, la fiança de què disposa l’administració no garanteix el cost de la restauració, per la qual cosa en primera instància caldria utilitzar els pressupostos públics de la Generalitat per posar fi a una greu afectació ambiental.

Fruit de la petició de l’Alcaldia a la Generalitat, s’ha organitzat la reunió d’aquet 8 d’abril a l’Ajuntament de Begues, on hi han assistit l’alcaldessa, la directora general de Qualitat Ambiental, el gerent del Gremi d’àrids de Catalunya, Jaume Puig i Canal, el director de l’empresa Gestora de Runes, Ramon Tella, i representants de Ciments Lafarge i Lafarge Àridos y Hormigones per trobar una solució definitiva i evitar l’execució forçosa per part de la Generalitat, en el benentès que aquest nou acord ha de permetre l’inici de les obres de restauració abans de l’estiu.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here