A l’any 2014, el 65,3% de les ordres de protecció iniciades (és a dir, sol·licitades per les dones) van ser denegades. En concret es van denegar 243 peticions d’ordres de protecció, de 372 sol·licituds

La disminució de les ordres de protecció adoptades des de 2008 és constant i acusada, i contrasta amb l’augment de les denúncies interposades directament per les víctimes als jutjats de violència.

L’Observatori Comarcal del Baix Llobregat ha publicat l’informe anual de 2014 sobre la violència contra les dones al Baix Llobregat, a partir de les dades publicades per l’Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial.

Arrel de la publicació d’aquest informe, el Consell de les Dones del Baix Llobregat vol destacar en aquesta nota de premsa com en els darrers informes publicats, el preocupant, constant i acusat descens de les ordres de protecció adoptades als jutjats de violència del Baix Llobregat. A l’any 2014, el 65,3% de les ordres de protecció iniciades (és a dir, sol·licitades per les dones) van ser denegades. En concret es van denegar 243 peticions d’ordres de protecció, de 372 sol·licituds.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat ja va fer pública aquesta situació el passat mes de febrer, mitjançant una moció aprovada al seu plenari, en la qual es volia mostrar la preocupació de la comarca, reclamar una legislació clara i sense excepcionalitat per a la protecció de les víctimes de violència masclista i demanar un augment de la formació específica a fiscalia, advocacia i judicatura així com al personal dels serveis públics de tots els àmbits en matèria de violència masclista. Per últim, es va sol·licitar al Govern de la Generalitat que presentés al Parlament un estudi de l’Observatori Català de la Justícia, sobre els motius pels quals les ràtios d’ordres de protecció concedides són tan baixes a Catalunya i sobre propostes de resolució, i que s’instés al Col·legi d’Advocats a revisar el nombre de lletrats i lletrades amb formació específica sobre violència masclista adscrits als torns d’ofici en funció de la població de cada territori.

Aquesta disminució de les ordres de protecció adoptades, que és més acusada al Baix Llobregat que al conjunt de Catalunya i a la resta de l’Estat, contrasta amb l’augment destacat del número de dones que denuncien directament als jutjats de violència. Tot i que la major part de les denúncies han estat realitzades en atestat policial per part de la pròpia víctima, un 64,6%, les denúncies directes de la víctima als jutjats de violència han passat de suposar el 2% en el 2013 al 15% en el 2014.

L’informe de l’Observatori inclou a més a més, altres dades disponibles per àmbits territorials superiors que complementen la informació facilitada pel CGPJ i permeten ampliar l’objecte d’anàlisi. Així, l’informe inclou dades d’atenció de l’Oficina d’Atenció a la Víctima que depenen de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, de la Línia d’atenció a les dones en situació de violència. 900 900 120, a Catalunya i al Baix Llobregat, del Portal Estadístico de Violencia del Ministeri de Sanitat, Igualtat i Serveis Socials, de l’Enquesta de Violència Masclista a Catalunya i de l’Enquesta europea de Violència contra les dones.

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here