El tercer trimestre de 2015 presenta un nou increment de població assalariada a la comarca, seguint la tendència dels trimestres anteriors. Es tracta del novè trimestre consecutiu en el qual s’incrementa el nombre de persones afiliades en el Règim general de la Seguretat Social que treballen a la comarca
Així es desprèn de les dades de l’informe trimestral de conjuntura laboral que publica l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat del tercer trimestre de 2015.

La població assalariada augmenta en 2.660 persones respecte el trimestre anterior. Tot i això, en aquest 3r trimestre l’evolució dels centres de cotització a la Seguretat Social i del nombre de treballadors autònoms no segueix aquesta pauta positiva d’increment. En el cas dels centres de treball, aquests han disminuït en 327 comptes de cotització, mentre que el nombre d’autònoms ha baixat en 408. Des del punt de vista de l’evolució interanual però, aquestes dos magnituds també creixen respecte al mateix període de 2014.

Entre les activitats que més creixen en aquest trimestre en termes de població assalariada, s’hi troben les activitats d’educació, les de serveis de menjar i begudes i les de serveis socials sense allotjament. En canvi, es dóna una caiguda de la població afiliada en activitats d’administració pública, activitats esportives i d’entreteniment, i comerç al detall.

L’increment de l’atur en aquest trimestre es dóna sobretot entre les persones joves de menys de 25 anys i en el grup d’edat entre 25 i 34 anys, i especialment entre les dones.

Pel que fa a la contractació registrada durant el tercer trimestre d’aquest any, aquesta disminueix en un -0,2% respecte al trimestre anterior. Els contractes disminueixen tant per la banda de la contractació indefinida com de la temporal. El 88,7% de la nova contractació del trimestre ha estat temporal, proporció que es manté respecte el trimestre anterior.

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here