El transport públic metropolità continua guanyant passatge, amb un increment de 4,64 milions de nous viatgers entre gener i agost del 2016, un 1,1% més que el mateix període del 2015. Creixen notablement els passatgers del servei Nitbus, amb un increment del 7,8% al Baix Llobregat i un 13,4% a Barcelona i el Barcelonès Nord

Entre el gener i l’agost del 2016, un total de 434,17 milions de viatgers han utilitzat el sistema de transport públic de metro i autobús (gestió directa i indirecta) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), volum que representa un increment de l’1,1% respecte al mateix període del 2015.

“Aquest increment suposa el manteniment de la tendència a l’alça dels darrers anys i s’ha aconseguit malgrat que durant els darrers mesos el sistema de transport metropolità ha sofert diverses jornades de reivindicacions laborals i aturades” assenyala Antoni Poveda, vicepresident de Transport i Mobilitat de l’AMB i alcalde de Sant Joan Despí. L’AMB calcula que, sense aquestes aturades, l’increment total de viatgers hauria estat de més de l’1,5%.

“Aquest creixement implica que, entre el gener i l’agost, als transports públics de l’AMB hi hem incorporat fins a 4,64 milions de nous viatgers respecte al 2015; nous viatgers que participen del canvi d’hàbits que necessitem per disminuir l’ús del cotxe i millorar els greus nivells de contaminació atmosfèrica que patim i que afecten directament la salut”, explica Poveda.

La taula següent mostra l’increment acumulat de l’evolució de viatgers 2015-2016, tant dels serveis de gestió indirecta, prestats a l’AMB per operadors privats, com de les xarxes de metro i autobús operades per TMB.

 

Total de viatgers AMB acumulats gener-agost
  2016 2015 Absolut %
Gestió directa 377.158.643 375.164.873 1.993.770 0,5%
Gestió indirecta 57.009.159 54.358.082 2.651.077 4,9%
Total AMB 434.167.802 429.522.955 4.644.857 1,1%

 

Xarxa de metro i autobús de gestió directa (TMB)

Entre el gener i l’agost del 2016, la tendència de l’evolució de viatgers a la xarxa de metro i autobús de TMB ha continuat creixent respecte del mateix període de l’any anterior, amb un total de 377,16 milions de viatgers. En conjunt, les línies de gestió directa de bus i metro han guanyat 1,99 milions de nous viatgers, fet que representa un increment del 0,5% respecte del mateix període de l’any passat. Sense les aturades de servei per reivindicacions laborals, l’AMB calcula que l’increment de viatgers hauria arribat al 0,7%.

Analitzant-la individualment, la xarxa de metro ha experimentat, a causa de les diferents aturades i vagues, un decrement del passatge de l’1,5% respecte al mateix període de l’any anterior. En total, entre el gener i l’agost del 2016 s’hi van fer 248,96 milions de viatges.

Pel que fa als autobusos regulars de TMB, han experimentat un important augment del 4,84%. S’han guanyat més de 5,72 milions de viatgers, passant dels 118.425.484 viatgers del període del 2015 als 124.154.459 viatgers entre el gener i l’agost del 2016.

En conjunt, els serveis integrats tarifàriament (metro i autobús de TMB) han enregistrat un increment del 0,5%, mentre que els no integrats tarifàriament (Bus Turístic i Tramvia Blau) han experimentat un creixement del 4,26%, és a dir, més de 165.000 nous viatgers.

Viatgers acumulats gener-agost Gestió Directa (TMB)
2016 2015 Absolut %
Xarxa autobús TB 124.154.459 118.425.484 5.728.975 4,8%
Xarxa metro 248.956.101 252.856.787 -3.900.686 -1,5%
Subtotal Serveis integrats 373.110.560 371.282.271 1.828.289 0,5%
Bus Turístic 3.929.777 3.754.234 175.543 4,7%
Tramvia Blau 118.306 128.368 -10.062 -7,8%
Subtotal Serveis no integrats 4.048.083 3.882.602 165.481 4,3%
Total Gestió Directa 377.158.643 375.164.873 1.993.770 0,5%

 

Serveis d’autobús de gestió indirecta (operadors empreses privades)

En el marc d’una certa recuperació de l’activitat econòmica , els serveis de gestió indirecta de l’AMB han tornat a registrar, entre el gener i l’agost del 2016, un important increment de viatgers del 4,9% respecte al mateix període de l’any anterior. Amb més de 2,65 milions de nous viatgers, i mantenint la tendència a l’alça dels darrers anys, els serveis de gestió indirecta han arribat en total als 57,01 milions de viatgers.

L’augment s’ha registrat tant en els serveis no integrats tarifàriament (Aerobús i Barcelona City Tour, que s’han incrementat en un 0,1%) com en elsintegrats, que han crescut un 5,5%.

Viatgers acumulats gener-agost. Gestió Indirecta
2016 2015 Absolut %
Serveis Integrats 50.895.205 48.252.980

 

2.642.225

 

5,5%

 

Serveis No Integrats 6.113.954 6.105.102

 

8.852

 

0,1%

 

Total Gestió Indirecta 57.009.159 54.358.082

 

2.651.077

 

4,9%

 

 

Evolució de viatgers per territoris (gestió indirecta)

Pel que fa als serveis integrats podem destacar: Els serveis diürns en l’àmbit del Baix Llobregat han tingut un comportament positiu, amb increments entre l’1,7% i el 10,6% com el servei de les línies urbanes d’Esplugues i Sant Just (1,7%), el servei de l’Hospitalet i el Prat (2,5%), el servei de l’àmbit de Gavà i Viladecans (2,3%), les línies urbanes de Sant Feliu (3,2%), el servei de l’àmbit de Sant Boi, Sant Joan Despí i Cornellà (3,6%) o el del servei de Castelldefels (4,2%). També ha crescut la línia que uneix el Prat amb el polígon industrial Pratenc i la ZAL (7,7%) i la línia 88 del Port de Barcelona (10,6%).

  • El servei diürn del Barcelonès Nord ha experimentat un increment de viatgers del 7,4%, confirmant així la tendència positiva dels darrers anys.
  • Els serveis diürns prestats a la ciutat de Barcelona han tingut també resultats positius. El servei Horta-Gràcia ha incrementat els viatgers en un 5,5% i el de Nous Barris, en un 2,2%.
  • En els serveis nocturns s’observa un creixement important de passatge al Baix Llobregat (7,8%) i, encara més important, a Barcelona i el Barcelonès Nord (13,4%), xifres que consoliden l’augment continuat de passatge dels darrers anys.

Sobre els serveis no integrats, l’Aerobús manté una tendència de creixement important i millora en un 2% els resultats de l’any anterior. La quota de mercat de l’Aerobús en el conjunt dels modes de transport a l’aeroport s’ha incrementat i se situa en el 16,73%, superior a la quota assolida l’any anterior (14,37%).

 

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here