Augmenta en tots els nivells educatius el nombre de matriculacions a la comarca, a excepció de l’educació infantil que per quart any consecutiu disminueix. El Baix Llobregat registra 571 infants menys matriculats en educació infantil (0 a 5 anys). Per sisè any consecutiu, l’alumnat matriculat en cicles formatius (9.636) supera al de Batxillerat (8.482)

El 66,3% dels centres educatius del Baix Llobregat són de titularitat pública. Respecte el curs 2014-2015 augmenten els centres de titularitat privada d’educació infantil, educació secundària obligatòria i cicles formatius de grau superior. En quant als de titularitat pública augmenten els d’educació secundària obligatòria i disminueixen els d’educació infantil de primer cicle.

7 de cada 10 alumnes matriculats en Educació Secundària Obligatòria promocionen de curs sense cap àrea pendent al Baix Llobregat. Respecte el curs anterior, augmenta el percentatge d’alumnat que es gradua en ESO a la comarca. El percentatge d’alumnat que repeteix curs a l’ESO no supera el 10%. El tercer curs d’ESO és el que concentra un major nombre d’alumnes que repeteixen curs.

La diferència per sexes en l’avaluació a l’ESO continua sent palesa. Les noies continuen presentant un major percentatge d’èxit escolar i un menor percentatge de repetició de cursos.

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here