A partir de la informació facilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental a través del Servei de Vigilància i Control de l’Aire, s’ha procedit a estendre l’avís preventiu de contaminació atmosfèrica a l’àrea de Barcelona (ZQA-1), que afecta el Delta del Llobregat, en previsió de superar el llindar de 50 µg/m³ de PM10 i 160 µg/m³ de NO2 per metre cúbic respectivament
Un avís preventiu és la fase prèvia a una possibilitat d’episodi ambiental de contaminació, sense que el tal episodi s’hagi de produir necessàriament i amb l’objectiu de reduir les emissions de contaminants per tal d’evitar-ho.

L’avís no comporta l’activació de cap pla d’emergència.

  • Recomanacions d’actuacions per a la reducció de les emissions:

Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

Utilitzar el transport públic.

Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l’empresa, més a prop de casa…).

Utilitzar el cotxe compartit.

Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).

Regulació de la calefacció: baixar la temperatura del termòstat.

Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.

  • Recomanacions sanitàries per a la població sensible:

Reduir l’exercici físic intens, especialment a l’exterior

No modificar els desplaçaments habituals

Es considera població especialment sensible qualsevol persona amb problemes de cor o de pulmons, nadons, nens en edat preescolar i dones embarassades. Tanmateix, hi ha una sensibilitat individual a la contaminació atmosfèrica, per la qual cosa les persones sensibles no constitueixen un grup homogeni de la població i els símptomes poden variar segons la persona.

Com a criteri general, un episodi de contaminació no justifica mesures de confinament.

Font: Ajuntament de Castelldefels (elCastell) 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here