L’Àrea Metropolitana de Barcelona està impulsant mesures per reduir la contaminació atmosfèrica produïda per la indústria i per les obres. Inicialment s’actua en el sector públic, però també el privat haurà de prendre mesures quan es declari un episodi

Pel que fa a la zona geogràfica, s’ha començat per l’anomenat àmbit Rondes de Barcelona, que inclou la capital catalana però també L’Hospitalet, Sant Adrià, Cornellà i Esplugues de Llobregat. En el cas de la indústria, s’han aprovat plans d’acció individuals per a la reducció d’emissions de les instal·lacions de titularitat de l’AMB de tractament de residus i de sanejament d’aigües residuals. També s’incidirà en les obres publiques que es desenvolupin en aquests cinc municipis.

Tot i que el transport terrestre és el responsable de la generació d’entre el 70 i el 80% de les partícules i de l’NO2, l’AMB ha decidit també actuar en les obres i la indústria, culpables de la resta d’emissions. És per això que ha aprovat diferents plans i mesures per aquests sectors, algunes permanents i d’altres que s’activaran quan hi hagi avís preventiu i d’episodi de contaminació.

En una primera fase, l’Àrea s’ha coordinat amb els cinc municipis de l’àmbit Rondes, però després es treballarà amb la resta de municipis de la metròpolis. Es comença també per l’àmbit públic. Així, s’han impulsat plans individuals per a l’Ecoparc de Barcelona i el de Montcada i Reixac, la Planta de Tractament de Fangs de l’Edar del Besòs, la Planta Integral de Valorització de Residus de Sant Adrià del Besòs i els Edar del Prat i del Besòs.

Aquests plans inclouen actuacions com l’aturada de processos d’arrencada i posada en marxa dels motors o mesures pels treballadors, com el teletreball). Les actuacions previstes en cas d’episodi també s’ampliaran a l’àmbit de les activitats privades. Així, el consell metropolità va aprovar al desembre un pla genèric per a les indústries que ha de servir de suport perquè cada activitat elabori el seu propi pla d’acció individual.

L’AMB ha classificat els principals sectors emissors com la indústria química, siderúrgia o la gestió de residus i proposa actuacions per reduir les emissions, tant de manera estructural com en cas d’episodi. Per exemple, transportar les matèries primeres fora d’hores punta de trànsit, no arrancar els equips que estiguin aturats en episodis de contaminació atmosfèrica o ajornar l’entrada a fàbrica dels materials que no són crítics pel procés productiu.

Aturada de les obres en cas d’episodi

En l’àmbit de les obres, s’incidirà inicialment en l’obra pública dels 5 municipis metropolitans de la zona de baixes emissions de l’àmbit rondes.

Algunes de les mesures són en fase d’avís preventiu, com aturar la producció i aplicació de l’asfalt o minimitzar els desplaçaments dels vehicles i la maquinària. En fase d’episodi s’aturaran les obres. D’altra banda, a principis del 2018 l’AMB aprovarà un model d’ordenança marc per als ajuntaments, perquè aquestes mesures per reduir les emissions i la contaminació també es puguin aplicar a les obres privades.

Font: ACN

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here