El transport públic metropolità registra entre gener i abril 235 milions de viatgers, un 2,2% més que en el mateix període del 2017. Especialment destacable l’increment del 8% en l’ús del Nit Bus

Segons les dades de l’AMB del primer quadrimestre de l’any 2018, entre el gener i l’abril del 2018 més de 235 milions de viatgers han utilitzat el sistema de transport públic de metro i autobús (gestió directa i indirecta) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), volum que representa un increment de l’2,2% respecte al mateix període del 2017. Tenint en compte calendaris homogenis entre del 2017 i 2018 d’aquest període, l’increment hauria estat del 1,6%”.

“Aquest creixement implica que, entre el gener i l’abril, als transports públics de l’AMB hi hem incorporat fins a 4,95 milions de nous viatgers respecte al 2017”, explica el vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB Poveda. Nous viatgers, recorda, que “participen del canvi d’hàbits i participen en la millora de la qualitat de l’aire”.

Aquest increment de viatgers transportats respecte a l’any anterior suposa un estalvi mediambiental. Ha permès deixar d’emetre un total de 2.651 Tones de C02, 0’27 tones de PM i 8,29 tones de N0x a l’aire metropolità, si aquests viatges s’haguessin fet en vehicle privat.

No obstant, Poveda també ha recordat que, paral·lelament a aquest increment del transport públic, també hi ha un “increment de la presència dels vehicles privats en les vies d’accés a Barcelona, que provoca col·lapse i no ajuda a reduir més la contaminació”.

Xarxa de metro i autobús de gestió directa (TMB)

Entre el gener i l’abril del 2018, l’evolució del nombre de viatgers a la xarxa de metro i autobús de TMB ha continuat creixent respecte del mateix període de l’any anterior, amb un total de 205,26 milions de viatgers. En conjunt, les línies de gestió directa de bus i metro han guanyat 4,09 milions de nous viatgers, fet que representa un increment del 2% respecte del mateix període de l’any passat.

Analitzant-la individualment, la xarxa de metro presenta un increment de l’1’8% de viatges respecte al mateix període de l’any anterior. En total, entre el gener i l’abril del 2018 s’hi van fer 136,55 milions de viatges.

Pel que fa als autobusos regulars de TMB, en el mateix període han registrat un augment del 2,9%. S’han guanyat més de 1,94 milions de viatgers, arribant als 67,77 milions de viatgers.

Considerant calendaris homogenis respecte del mateix període de l’any passat, l’increment de viatgers seria del 1’7% a la xarxa de metro i de l’1’1% en els serveis d’autobusos.

Serveis d’autobús de gestió indirecta (operadors empreses privades)

Entre gener i abril del 2018, els serveis de gestió indirecta de l’AMB han registrat un increment de viatgers del 3,6% respecte el mateix període de l’any anterior. Amb més de 0,86 milions de nous viatgers, i mantenint la tendència a l’alça dels darrers anys, els serveis de gestió indirecta han arribat en total als 29,76 milions de viatgers. Amb calendaris homogenis, aquest increment hauria estat del 4,1%.

Evolució de viatgers per territori (gestió indirecta)

Pel que fa els serveis integrats podem destacar:

• Els serveis diürns en l’àmbit del Baix Llobregat han tingut un comportament positiu i tots els serveis presenten increments notables. Especialment en el cas del registrat a la línia que uneix el Prat de Llobregat amb el polígon industrial Pratenc i la ZAL, amb un increment del 23,8%. La resta presenta increments d’entre el 2,7 i el 6,4%: 6,4% en el servei de l’Hospitalet i el Prat, 6,2% en les línies urbanes de Sant Feliu, 5,5% en la concessió U1 (Gavà i Viladecans), un 5,1% en els serveis de Castelldefels, un 3,7% en la Concessió U2 (St. Boi, St. Joan Despí, Cornellà) i un 2,7% en les línies urbanes d’Esplugues i Sant Just Desvern.

• El servei diürn del Barcelonès nord ha experimentat un increment de viatgers de l’1,7%.

• Els serveis diürns prestats a la ciutat de Barcelona han tingut resultats desiguals. D’una banda, els servei de Nou Barris i d’Horta-Gràcia han presentat decrements dels viatgers (0,5% i 0,9%, respectivament). D’altra banda, la línia del Port de Barcelona (línia 88) experimenta un increment molt elevat, de l’11%.

• En els serveis nocturns (Nitbus) s’observa un creixement molt important de passatge al Baix Llobregat (8,1%) i en el de Barcelona i al Barcelonès nord (8,3%), xifres que consoliden les elevades taxes de creixement i l’augment continuat de passatge dels darrers anys.

Font: AMB

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here