Platges de qualitat i amb personalitat pròpia

L’AMB ha presentat la campanya d’estiu 2018 de les platges metropolitanes a Castelldefels. “La identitat es troba en la diversitat” és el leitmotiv d’enguany per posar en valor el coneixement i l’expertesa del servei de platges de l’AMB; que ja fa 20 anys que vetlla per la bona qualitat d’un total de 41 platges al llarg dels 42 km del front marítim metropolità, que ha vist com s’incrementaven els usos socials i econòmics durant els últims anys.

L’acte d’inauguració s’ha portat a terme a Castelldefels, amb la presència de Ramon Torra, gerent de l’AMB, Xavier Segura, director de Serveis d’Espai Públic, Jordi Bordanove, coordinador de Serveis de Promoció i Conservació, Maria Miranda, alcaldessa de Castelldefels i Xavier Amate, regidor d’aquest municipi i Tomàs Molina, meteoròleg de TV3.

Durant la presentació, el gerent de l’AMB, Ramon Torra, ha destacat l’evolució continua de les platges metropolitanes: es va començar amb els serveis més bàsics i s’han anat afegint ‘capes’ fins a recuperar la qualitat ambiental. Ha emfatitzat que les platges són un espai natural que forma part de les singularitats de l’àrea metropolitana i corresponen al principal espai d’ús lúdic de la metròpolis Barcelona, amb més de 10.5 milions d’usuaris l’any. “Estem, treballant per donar estabilitat a les platges davant dels temporals i la regressió del litoral, tenint en compte que són espais molt sensibles”, ha conclòs.

Per la seva banda, Tomàs Molina ha presentat de la temporada de platges, afirmant que hem d’aprendre a posar en valor la gestió del territori feta amb sentit comú i potenciant el medi natural. També ha comentat que l’estat de les platges fa 20 anys no tenien res a veure amb el paisatge natural que tenim actualment.

Litoral metropolità divers i de molt bona qualitat per als usuaris

Cada una de les platges presenta una personalitat molt marcada gràcies a una gestió acurada tenint en compte les característiques geogràfiques i les seves potencialitats pel que fa als possibles usos. El litoral metropolità nord es caracteritza per tenir unes platges més abruptes i ser més estretes, per la tipologia de la sorra i la influència de tenir la Serralada Litoral més a prop. La sorra és més gruixuda i pedrenca, amb una inclinació més acusada de la superfície. Precisament, aquest pendent fa que siguin platges amb més profunditat del nivell de l’aigua.

L’alta qualitat de les platges metropolitanes i la seva personalitat diferenciada són factors que els usuaris valoren molt positivament: gairebé un 8 sobre 10 de puntuació i un índex de satisfacció del 110%, que suposa el valor més alt fins el moment. Aquest fet es tradueix en què la qualitat de les platges percebuda in situ és molt superior a les expectatives prèvies dels usuaris abans de ser-hi. Aquests són els indicadors que es desprenen de l´última edició de l’enquesta de satisfacció dels usuaris de les platges metropolitanes encarregat per l’AMB a l’IERMB.

Tot i tenir en compte que les platges metropolitanes estan cada cop més plenes. Segons dades del 2016, l’afluència a les platges metropolitanes va assolir els 10.500.000 de persones comptant les platges de Barcelona, xifra que representa un 20% més d’ usuaris que el 2014. Aquest increment dels usuaris s’explica per la bona qualitat de les platges però també per la diversitat d’usos i activitats que la població pot fer-hi més enllà de prendre el sol i banyar-se, com els jocs infantils, jugar a futbol o al korfbal.

Serveis i entorns gestionats des de 1998 -sota el criteri de gestió integral- tenint en compte la identitat del litoral metropolità i alhora preservant i potenciant la personalitat de cada platja: des de les urbanes, com a Badalona, fins a platges totalment naturalitzades com la del Prat de Llobregat, passant per aquelles destinades a un públic més familiar com les de Castelldefels o Gavà.

Font: AMB

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here