El regidor d’Habitatge, Jordi Martínez, i la regidora de Benestar Social, Georgina Muñoz, acompanyats per les responsables d’aquests dos departaments municipals es van reunir  dimecres passat a la tarda amb 13 famílies d’un mateix bloc de pisos d’Olesa que estaven a punt de ser desnonades, procediment que ha aconseguit aturar temporalment l’Ajuntament de la mà de la Generalitat.

Pràcticament totes aquestes famílies havien ocupat els pisos, propietat del BBVA, arran la seva complicada situació econòmica i/o familiar, i l’Ajuntament havia aconseguit que l’entitat bancària es comprometés a reubicar-les en altres pisos de la seva propietat pagant un lloguer social. Finalment, però, el BBVA ha comunicat que no pot reubicar-les perquè es vendrà tots els pisos a un fons d’inversió. Per aquesta raó l’Ajuntament ha comunicat a les famílies afectades que ara el cas no es pot tractar en bloc, buscant una solució unitària per a tots, sinó que seran els Serveis Socials municipals els que analitzaran cas per cas.

Fa ser l’any passat quan aquestes famílies van comunicar a l’Ajuntament d’Olesa la situació en la qual es trobaven. El regidor d’Habitatge, Jordi Martínez, ha destacat que el consistori olesà va decidir actuar-hi buscant una solució conjunta, ja que la majoria de famílies es troben en una situació molt complicada, amb risc d’exclusió social. Per aquesta raó es va intentar negociar amb el BBVA una solució, que el banc va acceptar, comprometent-se a reubicar les famílies en altres pisos de la seva propietat a canvi d’un lloguer social.

Aquest estiu, però, el Banc Central Europeu va instar els bancs a vendre els pisos que tenen en propietat, i les entitats bancàries han començat a vendre grans estocs d’habitatges a fons d’inversió (els anomenats fons voltor). Així que el BBVA va continuar endavant amb els tràmits de desnonament d’aquestes 13 famílies, que es va fixar per al 4 d’octubre. Aprofitant que la Generalitat i el propi ajuntament tenen dret de tempteig per aquests pisos, es va aconseguir aturar temporalment el desnonament.

La suspensió del desnonament, però, només dona uns mesos de marge a aquestes famílies. Per aquesta raó l’Ajuntament s’ha volgut reunir amb elles i ha comunicat a les persones afectades que és complicat aconseguir una suspensió completa del desnonament i que, vist que el BBVA no es fa càrrec del reallotjament promès, seran els Serveis Socials municipals els que estudiïn, cas per cas, quines vies de sortida tenen.

Totes les famílies es troben en una situació econòmica molt complicada, tal i com va quedar palès en la reunió mantinguda aquest dimecres a la tarda. Moltes d’elles manifestaven que podrien assumir el pagament d’un lloguer social, però no pas els preus de lloguer que actualment s’estan demanant a Olesa, amb la complicació que pràcticament no hi ha pisos disponibles en lloguer. I si es troben, afegien les famílies, per poder-hi accedir els demanen una situació que no acompleixen, com ara tenir contracte fix, un aval i donar una fiança d’un o dos mesos que no poden assumir.

El regidor d’Habitatge ha admès que és una situació complicada de solucionar, sobretot perquè els Ajuntaments no tenen cap competència en matèria d’Habitatge i no poden fer res per regular directament els actuals preus del lloguer. Jordi Martínez creu que una de les solucions passa no només per regular el preu del lloguer, sinó també per una nova Llei d’Arrendaments Urbans “que marqui que els contracte de lloguer siguin com a mínim de cinc o deu anys, per evitar que cada tres anys els propietaris puguin incrementar la renda a preus abusius”.

Moltes de les famílies afectades pel desnonament que s’ha aconseguir aturar temporalment reclamaven aquest dimecres que, si no ho feia el BBVA, fos l’Ajuntament qui els reubiqués en un pis. En aquest sentit, tant el regidor com la tècnica d’Habitatge els van explicar que, si bé l’Ajuntament disposa d’un parc d’habitatges municipals a preus de lloguer social, actualment tots els pisos estan ja adjudicats o en procés d’adjudicació, i que hi ha un reglament que regula la concessió d’aquests pisos, que normalment tenen llistat d’espera. Per aquesta raó l’única opció que ara per ara pot donar l’Ajuntament és que els Serveis Socials estudiïn cada cas individualment i miri quines alternatives té, ja sigui a través d’ajuts al lloguer (que atorga la Generalitat), altre tipus d’ajuts d’emergència o la seva inclusió a la Mesa d’Emergència, que també depèn de la Generalitat.

El regidor d’Habitatge admet que en els darrers temps s’han incrementat els casos d’ocupacions de pisos no només a Olesa de Montserrat, sinó arreu, sobretot a causa del fet que moltes famílies ja no poden assumir els preus que s’estan demanant pels lloguers. De fet, els Serveis Socials i l’Oficina Local d’Habitatge mai s’havien trobat amb un cas de desnonament de 13 famílies d’un mateix bloc, majoritàriament per casos d’ocupacions. Són ocupacions, però, que no responen a una decisió ideològica, sinó que majoritàriament són a causa de la situació de vulnerabilitat  que viuen aquestes famílies. Per aquesta raó el consistori olesà està treballant per buscar una solució per a totes elles. El regidor d’Habitatge, però, ha volgut deixar molt clar que s’actua així en cas d’ocupacions d’habitatges propietat d’entitats bancàries, no pas que són ocupacions d’un habitatge de propietat de particular.

Font: Ajuntament d’Olesa de Montserrat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here