El Baix Llobregat, és la tercera comarca en Producte Interior Brut de Catalunya. Els 24.923 milions d’euros del PIBpm del Baix Llobregat representen l’11,1% del PIB de Catalunya. Respecte l’any 2015, ha crescut en 0,07 punts percentuals el pes del PIB comarcal respecte el conjunt de Catalunya. És la tercera comarca en creixement del PIB de les comarques de l’Àrea Metropolitana en el període 2015-2016

El producte interior brut a preus de mercat (PIBpm) mesura el resultat final de l’activitat de producció de les unitats en el territori. El valor de la producció recull la incidència dels impostos lligats a la producció i subvencions d’explotació.

 L’IDESCAT ha difós les dades a nivell municipal de l’any 2016. Les estimacions del PIB comarcal i municipal de Catalunya segueixen adoptant la base comptable 2010. L’àmbit geogràfic del PIB són les comarques de Catalunya a més de dades desgranades per a municipis amb més de 5.000 habitants i per a les capitals de comarca.

Les comarques de l’Àmbit Metropolità son les primeres aportacions del PIB català, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Oriental es situen per sobre de la mitjana del PIBpm per càpita.

 El pes de la indústria en el VAB continua sent l’element diferenciador del Baix Llobregat. Creixen els sectors d’Indústria i Construcció, i segueix disminuint el de Serveis amb el 0,01% a Catalunya i el 0,07% al Baix Llobregat.

Les comarques de l’Àmbit Metropolità son també les que aporten més centres de treball i autònoms al conjunt de Catalunya. Quatre de les cinc comarques de l’ATM se situen per sobre del conjunt de Catalunya en el PIBpm per centres de treball i autònoms. El Baix Llobregat és la quarta comarca on els centres de treball i els autònoms aporten més PIB (345,6 milions d’euros)

Onze municipis del Baix Llobregat superen el valor estimat del PIB català per centre de treball (279.563 €)  amb un creixement de les unitats de producció del 3,6% i del PIB comarcal per centre de treball del 8.8%

 L’Observatori Comarcal publica les darreres dades publicades per l’IDESCAT que també inclouen les darreres dades trimestres del PIB català, espanyol i europeu.

Font: elbaixllobregat.cat  

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here