Amb el protocol es vol oferir una resposta ràpida i integral a partir del treball en xarxa per tal que es pugui minorar una situació de risc vinculada a l’absentisme escolar.

Vetllar per l’escolarització de tots els infants i adolescents del municipi mitjançant accions coordinades que alhora permetin prevenir, protegir i compensar possibles situacions de risc que tinguin una relació directa amb l’absentisme escolar. Aquest és l’objectiu principal del nou Protocol d’actuació per abordar l’absentisme escolar aprovat per unanimitat en el darrer Ple municipal i elaborat pels agents que integren la Xarxa Socieducativa d’Infància i l’Adolescència–Pla educatiu d’entorn. La Regidora d’Ensenyament, Lourdes Vallès, ha destacat la importància d’aquest protocol, que neix de la revisió que els agents implicats en la Xarxa Socioeducativa d’Infància i Adolescència han realitzat en els darrers cursos escolars del Pla contra l’absentisme escolar que hi havia fins ara.

Amb el nou protocol es vol oferir una resposta ràpida i integral a partir del treball en xarxa per tal que es pugui minorar una situació de risc vinculada a l’absentisme escolar. La tasca de revisió i elaboració del nou protocol ha estat realitzada per més de 25 agents provinents de diferents serveis (educatius, socials, seguretat ciutadana, salut…) i impulsat per una comissió de treball més reduïda. El protocol també es va presentar el mes de maig al Consell Escolar Municipal, on es van recollir algunes aportacions.

A partir del seu objectiu general, el protocol té un seguit d’objectius específics:

-Detectar aquells infants i adolescents que mostrin irregularitats en l’assistència escolar i comencin a manifestar absentisme escolar
-Diagnosticar les causes individuals i familiars de la situació d’absentisme escolar del menor
-Elaborar un pla de treball amb la família del menor que impliqui el treball coordinat dels agents, tenint en compte les seves competències
-Assolir una reducció i/o disminució del nivell de risc en el que es pot trobar l’infant o l’adolescent, procurant l’adquisició d’un nivell òptim de benestar.
-Establir vies àgils i clares per a que la coordinació professional faciliti una atenció coherent i integral les famílies.
-Revisar de manera continuada la tasca professional per a poder consolidar i/o crear noves estratègies i recursos que siguin beneficiaries per al pla d’actuació per abordar l’absentisme escolar.

Els agents implicats en el protocol són els centres educatius, els departaments d’Ensenyament, Serveis Socials i la Policia Local, així com l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic).

Sis tipologies d’absentisme

El protocol d’absentisme s’aplica principalment a l’ensenyament obligatori de 6 a 16 anys però també a l’educació infantil de 3 a 6 anys i en l’ensenyament postobligatori fins als 18 anys. El document defineix sis tipologies d’absentisme: el puntual o esporàdic, el moderat (entre 2 i 5 dies al mes), l’habitual (entre 6 i 11 dies al mes), el crònic (a partir de 12 dies al mes, que es considera abandonament escolar prematur si el 100% d’aquestes faltes són sense justificar), l’intermitent (a temporades o franges horàries concretes) i l’alumnat difícil de localitzar (no és possible contactar amb la família i podrien ser casos de desescolarització).

El primer agent que vetlla per l’escolarització de l’alumnat són els centres educatius, que fan control d’assistència diari i detecten possibles casos d’absentisme. La regidora d’Ensenyament, Lourdes Vallès, ha explicat que les escoles i els instituts “són els primers en fer una primera comunicació a les famílies per poder identificar possibles causes”. Si no s’arriba a cap solució, “el següent pas és comunicar el cas a la comissió social que abordarà el cas i decidirà quin és el procés de treball amb la família”. Si totes les actuacions previstes al protocol no funcionen, “finalment Serveis Socials informa a la DGAIA de la infracció per absentisme i es valora l’obertura d’un expedient de risc per al o la menor”.

La Policia Local també és un dels agents inclòs al protocol. La seva tasca és participar en la comissió d’absentisme si es requereix de la seva presència, detectar i identificar els menors que es trobin fora del centre educatiu en horari escolar o fer un acompanyament dels menors al centre educatiu pertinent.

A Olesa de Montserrat, la mitjana de casos d’absentisme escolar tractats és d’uns quatre casos cada any, i acaben per solucionar-se amb les primeres actuacions del centre educatiu o de la comissió social, segons ha detallat Lourdes Vallès.

Font: Aj. Olesa de Montserrat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here