Tot i la situació d’excepcionalitat motivada pel decret d’estat d’alarma a causa de la crisi del COVID-19, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat ha continuat amb la seva tasca acompanyant a les persones en situació de vulnerabilitat.

Davant d’aquesta realitat motivada per la pandèmia del COVID-19, Càritas no tanca. Des de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, a les comarques de l’Alt Penedès, Garraf,  Baix Llobregat i part de l’Anoia, s’ha intentat mantenir la seva activitat d’acompanyament a les persones que més ho necessiten i que demanen ajuda a Càritas. Hi ha una coordinació permanent amb totes les Càritas parroquials del territori, amb la resta de Càritas de Catalunya i també amb la confederació de Càritas Espanyola. També s’està treballant amb altres entitats del tercer sector, del teixit associatiu dels diversos municipis i també amb els serveis socials municipals.

Seguint les recomanacions i mesures de protecció tant per als professionals, voluntaris com per als propis participants, que s’han anat donant des de les diferents administracions i per part dels experts sanitaris, s’ha intentat mantenir tots aquells serveis de cobertura de necessitats bàsiques i d’acompanyament a les persones més vulnerables, conscients de que en aquests moments de patiment, és quan les persones més necessiten del suport de Càritas.

Càritas no tanca ni atura la seva activitat

Així doncs, en aquestes tres setmanes intenses de feina, en que el confinament ha dificultat la tasca de Càritas, s’ha mantingut l’atenció des dels diferents àmbits de treball.

Es fa l’acompanyament de les persones que ja s’atenien i de les noves acollides per via telefònica, sempre que això sigui possible. S’estan atenent demandes de persones i famílies que fins ara no havien rebut suport de Càritas i es treballa coordinadament amb els serveis socials de tots el municipis per donar-hi resposta.

Es continuen ajudant a cobrir les necessitats bàsiques a les persones i famílies que ho necessiten. En  27 municipis es continuen lliurant aliments, en la majoria de casos amb el suport dels serveis socials municipals, d’entitats i col·laboradors a títol personal.

En diversos municipis del territori, s’està donant suport, a les persones i famílies que hi ha acollides als 43 habitatges socials, 7 pisos compartits i als 9 pisos de l’Olivera de Gelida. Al voltant de 189 persones que també estan patint aquesta situació de confinament .

Per altre banda,  des del Centre d’acollida Abraham de Vilafranca, per poder facilitar el període de  confinament, s’ha ampliat l’atenció  a 24 hores al dia i 7 dies a la setmana, per als 7 homes que hi resideixen des de la declaració de l’estat d’alarma.

Les educadores dels centres d’aprenentatge de la llengua continuen el contacte amb les participants dels cursos, i continuen amb l’aprenentatge a través de tasques per fer a casa.

Igualment, els educadors i les educadores de reforços educatius i Brúixoles mantenen el contacte amb els infants i adolescents. Amb creativitat, proposen activitats per mantenir la relació, i ajuden en les tasques telemàtiques que els posen des de les escoles i instituts.

Finalment, l’Empresa d’Inserció de Càritas, Brins d’Oportunitats gràcies a la demanda de nous serveis en l’àmbit de la cura i l’acompanyament a persones grans, ha pogut mantenir de manera parcial, el treball de les 14 persones contractades, tot i que donat la realitat d’aquestes persones, s’ha fet un esforç perquè segueixin percebent el 100% del seu sou.

Cada Gest compta

Des de Càritas han volgut alertar dels efectes que pot acabar tenint aquesta crisi del Covid-19, en aquelles persones i famílies que ja estaven en una situació de major vulnerabilitat, un 19,4% de la població de Catalunya, segons dades del darrer informe FOESSA sobre exclusió i desenvolupament.

Per aquest motiu s’ha posat en marxa la campanya de captació conjunta de les Càritas diocesanes de tot l’estat, per fer front a la situació generada per aquesta  crisi. “Davant del Coronavirus. Cada GEST compta”.

En moments com aquest, és quan els petits gestos son més importants, per això des de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat demanen i agraiexen la col·laboració de tantes persones que ajuden a seguir amb l’acció a les comarques del Garraf, l’Alt Penedès, el Baix Llobregat i en part de l’Anoia.

https://www.caritassantfeliu.cat/cada-gest-compta-caritas/

https://www.caritassantfeliu.cat/caritas-no-tanca/

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here