Un estudi independent encarregat per l’Ajuntament permet conèixer millor l’impacte sanitari, social i econòmic de la COVID-19 al Prat

El 50,4 % dels veïns i veïnes del Prat està suportant bé el confinament, mentre que un 21,5 % afirma que l’està portant malament. Així ho revela un estudi independent realitzat per l’institut d’investigacions sociològiques Celeste-Tel, que aboca llum sobre l’impacte sanitari, social i econòmic que està tenint la crisi de la COVID-19 a la ciutat.

Davant de la incertesa sobre la magnitud de la crisi i la manca de dades, l’Ajuntament ha encarregat aquest estudi, que permetrà millorar el coneixement a l’hora de desenvolupar polítiques públiques de suport a la ciutadania més colpejada.

L’estudi es va fer sobre una mostra de 800 persones, seleccionades de forma aleatòria i proporcional a unes quotes d’edat i gènere. El treball de camp es va fer entre el 4 i el 9 de maig telefònicament. El marge d’error és del 3,54 %.

El 7,5 % afirma que ell o algú amb qui conviu s’ha contagiat

L’obtenció de dades fiables sobre l’impacte real de l’epidèmia al món, al país i a la ciutat és complicada. En aquest context d’incertesa, qualsevol font que ajudi a aportar llum sobre aquest assumpte és valuosa. L’Ajuntament ha mirat de contribuir al coneixement de l’impacte de la COVID-19 a la ciutat mitjançant aquesta enquesta, que aporta dades interessants com les següents:

 • Un 7,5 % de les persones enquestades ha estat contagiada per coronavirus o conviu amb algú que ho ha estat.
 • En la franja dels 45 als 64 anys, aquest percentatge puja fins a l’11,7 %.
 • En la majoria de les llars on s’ha contagiat algú, ho ha estat només una persona (el 68,3 %).
 • El 10 % de les persones contagiades no ha estat diagnosticada.
 • En la meitat de les llars on s’han produït contagis hi ha hagut una persona o més ingressades.
 • En el 8,3 % de les llars on hi ha hagut contagis, hi ha hagut defuncions. Un 0,8 % del total de persones enquestades afirma que ha patit alguna defunció a la seva llar.

Com se suporta el confinament?

 • La meitat dels i les pratenques enquestades afirma que està suportant bé el confinament, i un de cada cinc afirma que ho està portant malament.
 • Entre les persones joves és majoria qui ho està portant malament.
 • Les que ho porten malament també són majoria entre les persones que estan confinades amb més gent, amb tres persones més o més (gairebé un 40 % d’aquestes persones afirma que està portant malament el confinament).
 • Gairebé un 40 % de les persones confinades amb una persona o més ho fan en habitatges d’entre 61 i 74 metres quadrats; i el 21,4 % de les persones confinades amb tres persones o més ho fa en habitatges d’aquesta mida.

Bretxa digital

 • Una quarta part de les persones no tenen accés a Internet durant el confinament. Entre les majors de 65 anys, el 63,5 % no tenen connexió a la xarxa.
 • El principal ús que es fa d’Internet és educatiu: gairebé un terç de les persones que l’usen a casa li donen aquest ús, seguit de l’oci (una quarta part) i la cerca d’informació.
 • El teletreball arriba només en quarta posició: un 10 % utilitza Internet per treballar, la mateixa proporció que l’usa per veure’s amb amics i família.

Les persones autònomes, les més colpejades per la crisi

 • Una tercera part de totes les llars han vist reduïts els seus ingressos. Un 63,4 % els ha mantingut. I un 6,4 % afirma haver-los perdut completament.
 • Les persones autònomes són les més colpejades per l’aturada econòmica: dues terceres parts d’elles han cessat la seva activitat. I dos terços de les que no l’han perdut, han reduït en un 75 % els seus ingressos. Una quarta part els ha perdut completament. Cap persona autònoma afirma haver augmentat o mantingut els seus ingressos.
 • Una tercera part, el 35,2 % dels i les pratenques enquestades que treballaven per compte aliè, ha perdut la feina. Una quarta part de la que no ho ha fet, té por de fer-ho.
 • El grup de treballadors i treballadores pratenques que més afirma haver perdut la seva feina o d’autònoms que han cessat la seva activitat són les que tenen entre 18 i 30 anys. Entre aquest grup, és majoria la gent que afirma que s’han reduït els seus ingressos (a la resta de grups d’edat, són majoria les persones que afirmen que mantenen els mateixos ingressos).

L’Ajuntament, el govern més ben valorat 

 • L’Ajuntament és el nivell de govern millor valorat per la ciutadania. La seva actuació davant de la crisi obté un 6,4 de mitjana, mentre que l’Estat obté un 5,7 i la Generalitat un 5,2.
 • Entre les persones majors de 65 anys, la nota de l’Ajuntament arriba al 7,2 de mitjana.
 • L’Ajuntament és la institució millor valorada en tots els grups d’edat i en totes les unitats de convivència.
 • L’estudi també s’interessa per quines mesures de suport a la ciutadania creuen les persones enquestades que hauria de prioritzar l’Ajuntament. Destaquen mesures econòmiques com el suport al comerç (41,9 %) o el foment de l’ocupació (25,4 %).
 • En tercer terme se situa l’ajuda a les llars més vulnerables, amb el 15,3 %.
 • La resta d’assumptes estan molt per sota.

Font: Aj.Prat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here