La Generalitat va aprovar de manera definitiva el 6 d’abril passat el Pla especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, conegut com a PEPNat

El Pla, redactat i aprovat provisionalment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), servirà per gestionar la totalitat del Pla d’espais d’interès natural de Collserola, donant compliment al decret de 2010 que declarava l’espai de la Serra de Collserola com a Parc Natural, i derogant l’anterior pla especial d’ordenació de 1987.

Aquesta nova planificació territorial té una naturalesa mixta: ambiental i urbanística. L’objectiu principal del pla és garantir la màxima protecció i conservació d’aquest espai natural. Per això, la nova planificació proposa un augment dels espais lliures de més de 700 hectàrees i es projecta una nova estratègia per a l’ús públic. El pla defineix un model basat en dos eixos fonamentals, com són la preservació de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics.

En el cas de Sant Feliu, el nou PEPNAT, juntament amb la Modificació del Pla General Metropolità d’acompanyament, aprovat definitivament fa pocs mesos, ha permès eliminar el sòl urbanitzable residencial i les reserves viàries previstos des de l’any 1976, per tal que tots aquests terrenys siguin a partir d’ara sòl no urbanitzable d’especial protecció.

El PEPNAT també preveu la consolidació del connector biològic de Can Miano, que engloba les zones verdes del Polígon el Pla, compartides amb Molins de Rei, i permet la connexió entre el riu Llobregat, el Parc Agrari i el Parc Natural. Aquestes zones verdes seran objecte d’un projecte de recuperació per tal que siguin reforestades, potenciades per l’agricultura, i amb camins cívics que millorin la connectivitat.

El PEPNat és fruit d’onze anys de treball conjunt entre els ajuntaments inclosos al Parc, i el conjunt d’administracions format per la Generalitat de Catalunya, l’AMB, la Diputació de Barcelona i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. La superfície de l’àmbit del Parc Natural és de 8.156 hectàrees i abasta terrenys dels termes municipals de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Molins de Rei, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, El Papiol, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. La superfície de l’espai funcional és de 3.676 hectàrees i abasta, a més dels municipis de l’àmbit del PEPNat, els municipis de Castellbisbal, Sant Joan Despí, Ripollet i Santa Coloma de Gramenet.

Font: Ajuntament de Sant Feliu

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here