Atès l’interès suscitat per la noticia publicada per elBaix.cat sobre la reforma del Mercat Municipal Les Bòbiles de Martorell, reproduïm avui les al·legacions que el grup municipal de Movem Martorell ha presentat al projecte.

 

En data 13 de març de 2024 es va publicar al Perfil del Contractant de Martorell l’estudi de viabilitat econòmico-financera i de l’avantprojecte de l’obra de “Reforma i ampliació del mercat municipal “Les Bòbiles” de Martorell”, i posteriorment, el 14 de març, al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, obrint-se així el període d’informació pública en el qual ens personem com a Grup Municipal de Movem Martorell presentant al·legacions mitjançant aquest escrit, amb les següents

Consideracions generals: 

El Mercat Municipal “Les Bòbiles” compta actualment i des de fa massa anys amb una deixadesa absoluta per part del govern municipal, una passivitat que ha anat en detriment de la vitalitat i l’ambient agradable que necessiten els nostres comerciants locals i que es mereixen els nostres veïns i visitants, un espai amb personalitat pròpia on vingui de gust comprar, relacionar-se i passejar.

El model de comerç local i d’activitats econòmiques defineix el tarannà i l’esperit de qualsevol ciutat. El cas de Martorell, a diferència d’altres ciutats veïnes, ha sofert i pateix encara en bona part una desertització comercial i econòmica que contribueix a empobrir el seu teixit urbà. Massa sovint hem vist com locals inicialment regentats per entitats bancàries o altres establiments tancaven persianes, especialment arran de la crisi de 2008 i de la qual encara ressonen els efectes. Locals que durant anys han estat tancats i han perjudicat l’activitat econòmica i les dinàmiques als nostres carrers. Han impedit el que es coneix com a “contínuum comercial”.

En aquest sentit, hagués calgut una proactivitat per part del govern municipal, en primer lloc, amb les entitats bancàries perquè lloguin aquests locals a uns preus assequibles. Per la quota de responsabilitat amb a la ciutat i per evitar el que succeeix també en altres llocs: que els locals de les antigues oficines bancàries es mantenen tancats perquè els bancs són propietaris de tot l’edifici i volen vendre’l sencer. Un exemple paradigmàtic d’aquesta realitat de desertització comercial són els barris de La Vila o Can Carreres, per dir dos exemples.

Com és sabut, durant els anys de la bombolla immobiliària molts locals comercials van acollir nombroses entitats bancàries primer i, després, convertint-se en locals tancats que encara perjudiquen les dinàmiques comercials de la nostra ciutat. En aquest sentit, un dels eixos comercials o àrea de centralitat comercial prioritària de la ciutat, és la Rambla de Les Bòbiles, on està situat el Mercat Municipal. Un equipament municipal que espera des de fa anys (podríem dir que des de la seva inauguració) una reforma integral promesa que el posi a punt. I ara se’ns presenta un projecte de reforma, que lluny de solucionar els problemes de l’equipament i dels paradistes, molt probablement expulsarà a la majoria dels actuals paradistes i provocarà la modificació del teixit comercial de l’entorn, generant un forat negre entorn al centre comercial LIDL.

Per tant, mentre la promesa de reforma esperava al calaix durant anys, Martorell ha sofert l’expansió d’un “monocultiu econòmic”, amb el predomini gairebé exclusiu dels grans centres comercials, que obliguen a fer grans esforços al petit comerç de proximitat, que en moltes ocasions està condemnat a tancar. Centres comercials, que entenem que poden tenir el seu espai, però sempre supeditat al protagonisme del comerç local, i que caldria combinar amb altres usos generadors d’activitat.

Entenem imprescindible trobar un equilibri que permeti trencar la dinàmica de preponderància dels grans centres comercials amb una major heterogeneïtat que doti de dinamisme comercial, social i econòmic els nostres carrers. Perquè del comerç que tinguem o del que siguem capaços de consolidar, dependrà que els veïns es quedin a comprar a Martorell, i per tant, n’obtindrem una ciutat més viva i més dinàmica. Una ciutat on valgui la pena viure i gaudir-la, amb menys contaminació perquè estalviarem desplaçaments de les distribuïdores dels grans centres comercials. Hem de sembrar les bases d’un model “km 0” amb una aposta pel comerç de proximitat.

I entenem que aquest projecte de reforma no pot ser un instrument per avançar en aquesta direcció. Amb les al·legacions que presentem a continuació sol·licitem que es paralitzi i reformuli el projecte de reforma del Mercat Municipal, planificant una transició acordada amb els paradistes per establir una ubicació amb un mercat provisional, donant garanties als paradistes, i permetent que no es trenqui amb aquest model de comerç de proximitat.

Demanem també una sèrie de limitacions d’usos i noves condicions per evitar, entre d’altres, l’expansió de supermercats en àrees de centralitat comercial prioritària, ja que -entenem- en aquests espais el que cal és fer prevaldre i prioritzar el sector comerç de proximitat.

Finalment, sol·licitem crear una àrea especial de centralitat al voltant del Mercat Municipal per potenciar i fer més atractiva la compra de productes de proximitat i la pròpia compra dins del mercat. Cal posar totes les facilitats per generar sinèrgies que retroalimentin aquest equipament comercial essencial, per facilitar més dinamisme comercial en el seu entorn comercial.

Per últim, també constatem que sense instruments que complementin un projecte de reforma amb un impacte sobre la dinàmica comercial, com per exemple, una línia d’ajuts, campanyes de potenciació i la creació d’una àrea de comerç potent que incentivi l’atracció dels veïns i veïnes, aquest projecte tindrà uns efectes nefastos sobre el comerç local.

En definitiva, presentem aquestes al·legacions amb esperit constructiu i confiant trobar la predisposició, per part de l’equip de govern i l’equip tècnic al capdavant del projecte de Reforma i ampliació del mercat municipal “Les Bòbiles” de Martorell. Es per això, que presentem les següents:

Al.legacions:

 

  1. Sol·licitem que es paralitzi el projecte de Reforma i ampliació del mercat municipal “Les Bòbiles” de Martorell, per poder elaborar un de nou, que sigui fruit del diàleg amb els paradistes, així com amb el teixit comercial i social de Martorell. La motivació per a sol·licitar la paralització parteix de la necessitat d’establir un nou model amb la vocació de preservar el comerç de proximitat i alhora planificar una transició que no generi repercussions econòmiques als paradistes i un impacte negatiu al teixit social que es genera entorn al Mercat Municipal, preservant aquesta àrea de centralitat comercial.
  2. Sol·licitem limitar l’ús destinat a la gran superfície comercial LIDL, per l’impacte negatiu que tindrà aquesta aposta per eclipsar les parades del Mercat Municipal sota la preponderància d’una gran marca comercial. S’ha de limitar la superfície destinada a grans superfícies comercials per poder preservar la idiosincràsia econòmica i social del Mercat Municipal. Aquest equipament ha de ser un potenciador del comerç de proximitat i un punt de trobada social per la població de Martorell i el nostre entorn.
  3. Sol·licitem clarificar els aspectes relacionats amb l’urbanisme de l’àrea. En aquest sentit, per poder ampliar l’edifici de l’equipament s’ha d’edificar sobre del vial del Carrer Mercè Rodoreda i també en una part corresponent a la Plaça Mare Caterina, i això només es possible legalitzar amb la modificació del Pla Parcial (2022) aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme. Entenem que no es podria edificar sobre un carrer que forma part del sistema viari bàsic, er tant, es inalterable. A més, d’altres qüestions, com que les rampes d’accés a l’aparcament estan situades ocupant part del vial del Carrer Jacint Verdaguer.
  4. Sol·licitem la clarificació del conjunt del projecte, al constatar que manc documentació relativa a ala façana sud de l’equipament, manquen les seccions transversals i longitudinals, i segons ens hem pogut concloure, les rampes de l’aparcament estan malament.
  5. Sol·licitem la creació immediata d’un espai de diàleg entre el govern municipal, els grups municipals, els paradistes i les associacions de comerciants per abordar l’estat actual del Mercat Municipal, consensuar un projecte que asseguri la seva consolidació econòmica i planificar la seva implementació.

Per tot l’exposat, sol·licitem que es tinguin en consideració aquestes al·legacions.

Grup Municipal de Movem Martorell a l’Ajuntament de Martorell, a 14 de març de 2024.

Fotografia del mercat: Consorci de Turisme del Baix Llobregat

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here