L’Observatori comarcal ha publicat per primera vegada la nota de la joventut al Baix Llobregat. En el marc de la XVI Jornada comarcal de joventut del Baix Llobregat aquesta nota fa una radiografia del perfil sociodemogràfic de les persones d’entre 16 i 30 anys de la comarca

Aquesta anàlisi ha estat possible gràcies al Cens de Població i Habitatge 2021 de l’INE que permet aprofundir en les característiques de diferents col·lectius.

La seva nova metodologia, basada en informació de registre, permet identificar certs grups (per exemple, segons edat o sexe) i dona la possibilitat d’explorar variables sociodemogràfiques d’aquests col·lectius de les que abans no disposàvem (nacionalitat, lloc de naixement, activitat, nivell d’estudis, estudis en curs -nivell i tipologia-, municipi de residència, any d’arribada al municipi, etc.). Tanmateix, existeix la possibilitat d’explotar dades amb detall municipal, requisit indispensable per a comprendre la realitat de la comarca.

Malauradament el cens no disposa de dades ni del nivell d’ingressos ni de relació entre els membres de la llar. La consulta de taules interactives del cens permet descriure la composició de la llar (per exemple mare o pare sol amb fills, llars formades per unaparella i els seus fills, llars formades per més d’un nucli, etc.) però no establir la relació entre els seus membres. És a dir, tot i poder identificar si un jove viu en una llar formada per una parella amb fills no es pot diferenciar si el jove és un membre de la parella o un dels fills. En aquest sentit s’ha perdut l’oportunitat de poder establir quants joves s’han emancipat i quants segueixen vivint amb els seus pares.

Tanmateix, tot i disposar d’informació a nivell de secció censal aquesta és limitada. Les dades disponibles permeten únicament comptabilitzar el nombre de joves per cadasecció censal.

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here