Dimecres, juliol 24, 2024
Inici Sant Just Desvern

Sant Just Desvern

En femení plural, per Costi Rubio

L’informe anual de la comissió d’igualtat de sexes de la UE defineix, com a objectiu , millorar la igualtat entre homes i dones com...

El Parque de Collserola no quiere que el Ejército haga ejercicios...

En la última reunión de la asamblea general, que es el máximo órgano de gobierno de este espacio, se ha reclamado que el ejército...

El Parc de Collserola no vol que l’exèrcit hi faci exercicis...

En la darrera reunió de l'assemblea general, que és el màxim òrgan de govern d'aquest espai, s'ha reclamat que l'exèrcit no faci més exercicis militars...

Comença a Sant Just Desvern, la recollida de signatures a favor...

Aquesta ILP pretén canviar la legislació d’hipoteques, promovent la dació en pagament i proposant lloguers socials. Per tal de proposar la modificació de llei...

Empieza en Sant Just Desvern, la recogida de firmas a favor...

Esta ILP pretende cambiar la legislación de hipotecas, promoviendo la dación en pago y proponiendo alquileres sociales. Para proponer la modificación de ley y...