Vallirana aprova una moció a favor del dret a vot dels regidors en cas de baixa

Vallirana aprova una moció a favor del dret a vot dels regidors en cas de baixa

El Govern de Vallirana va reclamar el dret a gaudir de la baixa de maternitat/paternitat dels càrrecs electes, així com en cas d’abscència per problemes greus de salut

L’Equip de Govern va presentar una moció a favor del dret a vot en cas d’absència per malaltia greu o baixa per maternitat i paternitat. La sessió de ple ordinari del mes de maig va aprovar per unanimitat la moció presentada per l’Equip de Govern de Vallirana, a favor de la igualtat i del dret a vot dels i de les representants electes en cas de malaltia greu o baixa per maternitat i paternitat.

Segons l’alcaldessa, Eva Maria Martínez, del PSC: “Reclamem una modificació de la Llei de Bases Locals perquè creiem que els regidors i les regidores han de poder exercir el seu dret a vot, com a representants escollits per la ciutadania”.

L’article 14.8 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, recull que els Poders Públics han d’establir mesures que assegurin la conciliació de la feina i la vida personal i familiar de les dones i els homes. Unes mesures que actualment, el Parlament de Catalunya i el Congrés apliquen mitjançant unes modificacions d’aquesta llei, i que la moció demana que s’adaptin també als ajuntaments.

L’Informe de l’Observatori de Dret europeu, autonòmic i local de la Universitat de Granada especifica que el dret a vot podria realitzar-se a través de la substitució del càrrec electe pel següent de la llista; de manera telemàtica mitjançant les tecnologies actuals, o delegant el vot en una altra persona del consistori. Unes mesures, sense cost per als Ajuntaments, que el consistori espera aplicar en breu.

 

Deixa un comentari

© 2012 - elBaix.cat  |  Un projecte de Social Mirror i desenvolupat per Cabans

Tornar adalt