L’economia catalana disminueix el ritme de contracció el primer trimestre del 2013. El nombre d’empreses a l’Hospitalet i el Baix Llobregat es redueix d’un 3,3%. Cauen les compravendes d’habitatge a l’Hospitalet i el Baix Llobregat, després del repunt de final d’any, i els habitatges iniciats i acabats estan en mínims

Per Fòrum Empresarial del Llobregat

Segons es desprèn del darrer Informe de Conjuntura Econòmica del Fòrum Empresarial del Llobregat corresponent al segon trimestre de 2013, elaborat amb la col·laboració del Servei d’Estudis de Catalunya Caixa, en el context econòmic mundial destaquen les grans divergències en les estratègies de política monetària,  la millora dels diferents indicadors que es va consolidant als EUA, i el procés de desacceleració de les economies dels països emergents, fruït de problemes domèstics i de la debilitat de la demanda externa.

En el cas de l’àrea de l’euro, la situació es manté immersa en plena recessió, l’economia  europea segueix patint de falta de crèdit, de la debilitat de la demanda interna, d’una confiança en nivells encara baixos i uns balanços empresarials deteriorats. Davant aquest marc econòmic, el BCE està disposat a donar el suport que calgui, mantenint els tipus oficials, o fins i tot baixant-los, durant el temps que faci falta.

Tot i el deteriorament de l’economia espanyola, s’observen uns certs signes de millora, esperats per l’efecte de la contractació estival, o la millora de la balança comercial, que el març, fins i tot, arribava a registrar el primer superàvit en dècades. El gran llast sobre l’economia espanyola continua sent el mercat immobiliari, que segueix amb una tendència negativa i sense donar senyals de canvi.

En l’economia catalana destaca favorablement la competitivitat de la indústria, des del punt de vista de la quota de mercat, ha millorat d’un 7,4% en global. Per regions, enfront de la UEM, registra el menor creixement, del 3,3%, enfront a la resta de mercats europeus, d’un 9,3%, i enfront de la resta del món, amb qui presenta un increment de la competitivitat molt  significatiu, del 22,2%.

L’aportació del sector exterior al creixement se situa en 2,7 punts percentuals en el primer trimestre de l’any, enfront de l’aportació d’1,7 punts registrada en el trimestre anterior.

El PIB del primer trimestre del 2013 presenta una caiguda de l’1,7%,  una dècima menys que en el trimestre anterior (-1,8%). La demanda interna cau un 4,8%, molt per sobre del descens del 3,7% registrat en l’últim trimestre del 2012 i amb tots els seus components accelerant el ritme de contracció. La despesa en consum de les famílies es contreu d’un 4,3%, confirmant la desfavorable evolució de les vendes al detall, que cauen entorn d’un 7%, la producció industrial o la matriculació de vehicles.

La inversió es contreu d’un 7,4%, destacant la inversió en bens d’equipament i altres, que passa de caure un 0,2% en l’últim trimestre de 2012 a disminuir d’un 3,5% en el primer trimestre de 2013. La despesa de les administracions públiques també registra una significativa contracció, del 3,5%, encara condicionada pels importants ajustos fiscals tant de l’Estat com de les comunitats autònomes i corporacions locals.

A l’Hospitalet i el Baix Llobregat el nombre de contractacions registrades va situar-se en 19.391 el segon trimestre del 2013 registre que representa un retrocés del 2,2% interanual, accelerant la caiguda de l’1,9% del trimestre anterior.

Pel que fa a l’atur registrat, va caure de 5.563 aturats el segon trimestre del 2013. Tots els sectors presenten disminucions, però el sector serveis registra la major caiguda, de 3.751 aturats, per la contractació en el període estival.

Quant al nombre d’empreses s’ha reduït d’un 3,3% el primer trimestre del 2013, respecte al mateix període de l’any anterior. El sector de la construcció cau d’un 12,7%, juntament amb el sector primari,  amb una pèrdua del 17,6%, si bé en valors absoluts només suposen 6 baixes. La contracció a la indústria ha estat del 5,3% el període esmentat, mentre que el sector serveis registra la menor davallada, d’un 1,6%.

Respecte al sector immobiliari, les transaccions totals d’habitatge han caigut a 852 a l’Hospitalet i el Baix Llobregat, front les 1.803 de final del 2012, amb una disminució del 12,5%  interanual, després de créixer d’un 39,3% en el quart trimestre del 2012, degut a la fi dels incentius fiscals a partir de l’1 de gener del 2013.

D’altra banda, el nombre d’habitatges iniciats va caure d’un 35,9% interanual el primer trimestre del 2013, i pel que fa als habitatges acabats, registren una davallada del 84,9% respecte al mateix període de l’any anterior. Tot i la volatibilitat de la sèrie, mai s’havien observat uns registres tan baixos.

 

Més informació :

Poden consultar l’informe complet: INFORME SOBRE LA CONJUNTURA ECONÒMICA 2on TRIMESTRE 2013

 

El Fòrum Empresarial del Llobregat, promogut per l’Associació Empresarial de L’Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL –www.aeball.net), amb la implicació d’institucions, entitats i empreses emblemàtiques, dóna resposta a la vocació de lideratge i innovació dels empresaris i alts directius vinculats al territori. És el marc estable de trobada, de coneixement, de relació i d’opinió, en favor de la dinàmica econòmica, social i cultural de la zona del Llobregat i de Catalunya.

 

A L’Hospitalet i el Baix Llobregat, on viuen més d’ 1.050.000 persones, hi ha més de 25.000 empreses.

 

1 COMENTARI

  1. Esperem que el moment actual estigui marcant un punt d’inflexió en quant a l’evolució econòmica tot i que no sembla que l’existència de divergències en polítiques monetàries sigui un bon indicador… Ànims a tothom!

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here