El nombre de companyies s’estabilitza en 25.845, segons l’Informe de Conjuntura Econòmica del Fòrum Empresarial del Llobregat. Malgrat els números negatius, la tendència intertrimestral és positiva, ja que al 1r trimestre de 2012 van ser 478 les empreses que van tancar

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]E[/dropcap]l nombre d’empreses al Baix Llobregat i l’Hospitalet ha disminuït en 54 empreses l’últim trimestre, segons l’Informe de Conjuntura Econòmica del Fòrum Empresarial del Llobregat, elaborat amb la col·laboració del Servei d’Estudis de Catalunya Caixa.

No obstant, la valoració del trimestre és més positiva que el passat, en el que es van tancar 478 empreses. Així doncs, del Fòrum Empresarial del Llobregat informa que el nombre d’empreses en aquesta àrea s’ha estabilitzat en 25.845 aquest segon trimestre del 2012.

L’informe indica que l’increment del nombre d’empreses en el sector serveis, de 42, ha permès moderar el ritme de destrucció empresarial. Però amb l’excepció del sector serveis, la resta de sectors sí que s’han reduït. En la indústria s’ha observat una reducció de 70 empreses i a la construcció de 26, mentre que el sector primari s’ha mantingut estable.

En quant a contractació, les xifres d’aquest àrea territorial segueixen una tendència negativa. Les dades fins al mes de setembre mostren un ritme de retracció significatiu, fins al 15,1% interanual, des del -1,3% del mes de juny, el que ha representat una retracció de 3.417 contractes menys respecte al setembre del 2011.

Per sectors d’activitat, s’observa una caiguda en el nombre de contractes de tots els sectors, malgrat que les principals retraccions s’observen als serveis (-2.399 contractes), seguits de la indústria (-521) i la construcció (-485). Les afiliacions a la Seguretat Social de l’Hospitalet i el Baix Llobregat (règim general i especial dels treballadors autònoms) durant el segon trimestre de l’any van caure en 5.048 persones, xifra que significa un retrocés de l’1’5%.

En termes interanuals, la caiguda va arribar al 4,0%. Per sectors d’activitat, el deteriorament de la contractació s’ha observat principalment als serveis, de 5.247 persones, i en menor mesura en la indústria, de 506 persones, mentre que en la construcció i l’agricultura s’ha observat un increment modest de l’ocupació.

Les transaccions immobiliàries a l’Hospitalet i el Baix Llobregat segueixen a l’alça i mostren una certa estabilització, situant-se en el segon trimestre del 2012 en 1.183, registre que representa un avanç d’un 18,3% respecte al trimestre anterior, tot i que en termes interanuals s’observa una retracció de 172 transaccions (12,7%).

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here