Malgrat aquesat reducció, el saldo migratori comarcal encara és positiu, degut sobretot a les immigracions provinents de la resta de la província de Barcelona. En canvi, augmenten les emigracions cap a l’estranger, de persones residents al Baix Llobregat

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]L'[/dropcap]’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, ha publicat un estudi sobre l’evolució dels fluxos migratoris a la comarca, on el Baix Llobregat presentava al 2011 un saldo migratori positiu de 633 persones, tot i que aquest es redueix respecte a anys anteriors (l’any 2010 va ser de 1.234, el 2009 de 1.846 i el 2008 de 7.731 persones).

Aquesta disminució progressiva del saldo migratori de la comarca es dóna sobretot a causa de la disminució del saldo migratori amb l’estranger, que ha estat el component principal en els últims anys, per tal que el saldo total de la comarca fos positiu.

Els moviments interns (canvis de residència dins de municipis de la mateixa comarca) han estat 10.925 i també han disminuït respecte l’any anterior. Pel que fa al moviment migratori amb l’estranger, la baixada en la intensitat de la immigració que es dóna des de l’any 2008 i l’augment de l’emigració cap a altres països, ha fet que la reducció del saldo exterior continuï respecte a anys anteriors. Mentre que de 2004 a 2008 el saldo migratori extern era cada any d’entre 7.000 i 10.000 persones, al 2010 es va reduir fins a 703 i  el 2011 ha estat només de 40 persones.

Tot i així, encara no ha resultat negatiu com sí que ho ha estat al conjunt de Catalunya per 2011 i, com d’altra banda, confirmen les dades provisionals de l’ePOBa del primer trimestre de 2012 publicades per l’INE.

El saldo migratori del Baix Llobregat de 2011 amb la resta de Catalunya tot i disminuir respecte 2010 segueix sent positiu, però només pel que fa a les variacions residencials amb la província de Barcelona (+1.000), ja que amb la resta de províncies la comarca presenta un saldo negatiu (-249), com també ho fa amb la resta d’Espanya (-158).

Pel que fa als moviments amb l’estranger, aquests estan protagonitzats majoritàriament per persones de nacionalitat estrangera. En el cas de les emigracions, per exemple, dels 7.334 moviments cap a l’estranger, 6.499 (un 89%) els van protagonitzar estrangers i només 835 van ser de persones de nacionalitat espanyola.

Per tot això, si bé és cert que les sortides de població espanyola de la comarca cap a l’estranger són una realitat i han augmentat a partir de l’any 2008 (concretament l’any 2011 va haver un saldo migratori de -291 persones), és una realitat que cal matisar amb tot un conjunt de variables, com ara la proporció que representen les migracions de persones espanyoles sobre el total de sortides a l’estranger (un 11%) o sobre el conjunt d’emigracions -internes i externes- (un 3%).

 

Informació extreta de la pàgina web de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Per informació més detallada seguiu l’enllaç

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here