El director dels serveis territorials d’ensenyament del Baix Llobregat, Josep Maria Pérez, ha explicat que aquesta nova normativa consisteix en “incorporar una casuística que no s’havia contemplat a l’inici” i que vol ser “receptiva” amb les reclamacions dels centres

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]E[/dropcap]l Departament d’Ensenyament ha aprovat una resolució que amplia els criteris per a la contractació de substituts a les aules, per exemple, amb una ampliació dels supòsits de nomenaments de docents substituts des del primer dia en el cas de simultaneïtat d’incidències en un mateix centre. El govern espanyol va aprovar un decret a l’abril que prohibeix la substitució de docents abans del desè dia de baixa, però la resolució del departament que dirigeix Irene Rigau incorpora “casuística” i és una “normativa receptiva” amb les reclamacions dels equips directius “per minimitzar l’impacte” del decret espanyol, segons ha explicat el director dels serveis territorials del Baix Llobregat, Josep Maria Pérez.

Aquesta nova resolució, signada pel director general de Professorat i Personal de Centre Públics, Alberto del Pozo, va entrar en vigor divendres amb l’objectiu “d’aclarir aquells aspectes que han suscitat dubtes interpretatius i ampliar les instruccions en aquells supòsits en els quals s’han detectat dificultats en la seva aplicació”.

El director dels serveis territorials d’ensenyament del Baix Llobregat, Josep Maria Pérez, ha explicat en declaracions als periodistes en un acte a Barcelona que aquesta nova normativa consisteix en “incorporar una casuística que no s’havia contemplat a l’inici” i que és “una normativa receptiva a les reclamacions, queixes o observacions dels equips directius per minimitzar l’impacte” del decret espanyol, que ha recordat que és “d’obligat compliment”. Pérez ha recordat que el Govern ja va decidir portar el decret al Tribunal Constitucional (TC).

Segons Pérez, el principi per aquesta nova resolució és “aplicar el sentit comú amb una visió pedagògica, d’afavorir l’alumnat i evitar que realment tinguin problemes”.

El departament estableix una ampliació de supòsits de nomenaments de substituts en cas de simultaneïtat d’incidències en un mateix centre. En el cas de les escoles de menys de 20 mestres, a les zones escolars rurals, als centres d’educació especial i als instituts i seccions de menys de 12 grups, quan hi hagi dues o més baixes d’una durada d’entre 5 i 10 dies lectius i coincideixin amb una baixa de més de 10 dies, aquesta última es cobrirà des del primer dia.

En el cas dels instituts amb dotze o més grups, al batxillerat, la FP, els ensenyaments esportius, les EOI, les escoles d’art, els centres i aules de formació d’adults i als serveis educatius, quan al centre hi hagi tres o més baixes d’una durada d’entre 5 i 10 dies i coincideixin amb una altra de més de 10 dies, aquesta última també es cobrirà des del primer dia.

El departament també contempla que, en el cas d’un titular amb una reducció de jornada, es podrà ampliar des del primer dia de la baixa el nomenament del substitut que cobreix la reducció de jornada del titular per tal que cobreixi tota la jornada, sense que ultrapassi les 32,5 hores establertes amb caràcter general per a les substitucions docents. En el cas d’una persones que gaudeixi de diferents permisos consecutius, a l’hora de valorar la substitució es tindrà en compte la durada total de l’absència.

A més, en la resolució també es preveu nomenar un substitut des del primer dia en cas que hi hagi una baixa o una incidència del personal substitut, o bé també substituir des del primer dia les llicències per assumptes propis de durada superior als 10 dies.

En el cas de baixa de llarga durada d’un  membre de l’equip directiu, quan el centre assigni les tasques a un altre membre del claustre, el nomenament del substitut es realitzarà per a la jornada que inclogui la totalitat de les hores lectives assignades que està de baixa, amb la possibilitat que siguin incrementades amb les hores lectives que hagi de deixar de fer el professor que assumeix provisionalment les tasques directives.

Els directors i directores territorials podran autoritzar mesures excepcionals

La resolució també preveu que els directors i directores territorials puguin autoritzar mesures excepcionals per a la cobertura de llocs de treball molt específics o centres en situacions excepcionals, quan no puguin ser atesos amb els recursos propis del centre, com ara centres amb plantilles molt reduïdes o determinats centres d’educació especial que, per necessitats de l’alumnat, requereixin una atenció constant per part del professorat.

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here