Segons l’Informe de Violència contra les Dones de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, es registren 37 denúncies més per violència masclista i 6 renúncies menys al procés, que al trimestre anterior

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]E[/dropcap]l 85,1% de les denúncies van ser rebudes per atestat policial, amb denúncia per part de la dona víctima de violència masclista. Durant el trimestre, es van registrar 80 assumptes civils d’ingrés directe que representaven el 8,6% dels registrats en el conjunt de Catalunya.

Segons explica l’Informe, el nombre d’assumptes penals d’ingrés directe registrat durant el trimestre va ser de 733, representant el 11,2% del total del conjunt de Catalunya. Es van registrar 47 faltes i 702 delictes als partits judicials del Baix Llobregat. Les lesions i maltractaments han estat els delictes més registrats (el 90,2% del total).

Es van iniciar 119 ordres de protecció, 110 incoades a instància de la víctima de violència masclista. Més de la meitat de les ordres de protecció van ser adoptades (56,3%). El 61,3% dels agressors als que s’ha aplicat una ordre de protecció havien mantingut una relació afectiva amb la víctima: 17,6% eren ex cònjuges i el 43,7% ex relació afectiva.

Pel que fa a l’evolució d’aquesta xacra, de lInforme es desprèn que respecte el trimestre anterior, es van registrar 37 denúncies més de violència masclista i 6 renúncies menys al procés. Els assumptes civils d’ingrés directe van disminuir lleugerament en el conjunt de Catalunya (-0,6% respecte el primer trimestre) i de manera més significativa en els partits judicials de la comarca  (-23,8%).

Per contra, van augmentar els assumptes penals d’ingrés directe en els partits judicials de la comarca respecte l’anterior trimestre (2,6%) com també en el conjunt de Catalunya (un 9,5%), mentre van disminuir el nombre d’ordres de protecció interposades.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here