El 2011 es van produir 8.992 naixements al Baix Llobregat. Continua la disminució iniciada  al 2009, principalment per la disminució del nombre de dones en edat de tenir fills. L’edat mitjana de la maternitat es situa en 31,5 anys

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]L[/dropcap]es dades de naixements a la comarca disminueixen per tercer any consecutiu després de la tendència d’increment que es donava des del 1996, segons un estudi de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat.

Tot i això, els 8.992 naixements continuen superant els que es donaven abans del període d’augment de la natalitat al 1996. Però si es comparen les taxes brutes de natalitat, és a dir, els naixements posats en relació amb el total de població, es veu com aquest indicador disminueix en relació amb l’any anterior i es situa aproximadament en 11 naixements per cada 1.000 habitants.

La natalitat és un fenomen que respon a diferents factors: d’una banda, al nombre de dones en edat de tenir fills; d’altra banda, a la conjuntura de cada període en concret i també a canvis en el moment en el qual es té descendència. La disminució en el nombre de naixements que s’està donant des del 2009 ve explicada en gran mesura per la disminució de la població femenina en edat reproductiva fruit dels canvis en l’estructura de la població (les noves generacions de dones que entren en l’edat reproductiva són inferiors a les que surten de la mateixa).

A això s’ha d’afegir els canvis registrats en els fluxos migratoris externs, fet que també ha provocat un descens en el nombre de dones estrangeres. Donat que aquest col·lectiu, com es veurà més endavant, presenta una fecunditat més elevada, la disminució del nombre de dones estrangeres en edat de tenir fills també té un impacte en la fecunditat global.

Pel que fa a l’edat en la qual es té descendència, es veu  un progressiu endarreriment de l’edat a la maternitat en els darrers 30 anys. L’any 2011 l’edat mitjana a la maternitat s’ha situat en 31,5 anys.

A tot això s’ha d’afegir l’estudi de la taxa de fecunditat, que és l’indicador que mesura la intensitat del fenomen de la natalitat i s’expressa en nombre de naixements per cada 1.000 dones en edat de tenir fills 2 . El grup de 30 a 34 anys és el que presenta la taxa de fecunditat més elevada l’any 2011 i, per primer cop, aquest any les dones de 35 a 39 anys presenten una taxa més elevada que les de 25 a 29 anys, un altre indicador que confirma l’endarreriment de l’edat en què es té descendència.

L’indicador conjuntural de fecunditat, o nombre mitjà de fills per dona, ha passat de 1,49 fills per dona l’any 2010, a 1,42 fills per dona al 2011. Aquest indicador però, mostra diferències en funció de la nacionalitat de les mares, i és més elevat entre les dones estrangeres (1,86 fills per dona) que entre les espanyoles (1,32 fills). La fecunditat més elevada  de les dones estrangeres, respecte a les espanyoles, es dóna sobretot en els grups d’edat de menys de 30 anys.

Entre els 30 i 39 anys són les dones espanyoles les que presenten taxes de fecunditat més altes ja que concentren més la natalitat en aquest interval d’edat. A partir dels 40 anys la fecunditat torna a ser superior en les dones estrangeres. L’edat mitjana a la maternitat en les dones espanyoles és de 32 anys, mentre que en les estrangeres és de 29. La distribució total de naixements segons la nacionalitat dels pares mostra com al 2011 el nombre de naixements de mare estrangera suposa el 21,5% del total (en xifres absolutes, 1.932 naixements).

L’arribada de població estrangera ha suposat un impacte en la fecunditat total de la població, però també ha modificat en els darrers anys la  composició de les parelles que tenen descendència, veient un descens de les parelles formades exclusivament per mare i pare espanyols en favor de les parelles mixtes o de pare i mare estrangers.

 

Imatge titular: Font Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Nota informativa sobre la natalitat al Baix Llobregat

 

 

 

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here