El Consell vol informar, en primer terme, que tal i com estableix la llei, ret comptes anualment, de forma completa i transparent, davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya. A més, assegura que l’informe de la sindicatura tan sols fa recomanacions de caràcter tècnic

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]S[/dropcap]egons el comunicat del Consell Comarcal, l’Informe es refereix única i exclusivament al romanent de tresoreria de l’exercici 2009, i en aquest sentit fa només dues recomanacions, totes dues de caràcter tècnic comptable, referides al control financer i a les eines informàtiques utilitzades en el seguiment dels projectes amb finançament afectat.

En cap cas l’informe fa referència, almenys pel que respecta al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a aspectes de personal i retributius, ni de l’àrea de despeses i serveis, ni en relació a l’explotació i manteniment d’un abocador i la gestió d’un centre residencial d’acció educativa. Aquests aspectes en cap cas es corresponen amb àmbits de gestió del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

El Consell Comarcal vol deixar palès, doncs, que l’informació és completament incorrecta en els aspectes més rellevants que recull.

Pel que fa als aspectes realment referits al Consell Comarcal del Baix Llobregat, reiteren que tenen caràcter eminentment tècnic i en cap cas es pot afirmar que s’hagin comès irregularitats. En qualsevol cas, els informes esmentats i tot el que fa referència a la comptabilitat del Consell Comarcal del Baix Llobregat, han estat i estan a disposició de tothom que ho requereixi.

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here