El ple del Consell va aprovar en la seva darrera sessió una moció en què es declara a favor del manteniment dels serveis socials de proximitat a la comarca i demana al Govern català que insti al Govern i al Parlament espanyol a l’eliminació del projecte de llei que comporta l’assumpció per part de les Comunitats Autònomes, de les competències relatives a serveis socials. La moció es va aprovar amb el vot en contra del grup del PP

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]L[/dropcap]a moció del Consell Comarcal mostra la seva preocupació per considerar que l’avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local plantejaria una situació d’amenaça per a la continuïtat del sistema de serveis socials de responsabilitat pública. El Consell manifesta que els serveis socials de proximitat són l’únic subsistema de benestar amb un fort component de descentralització que aporta molt de valor a l’atenció a les persones pel coneixement que dóna la proximitat.

A la moció, el Consell afirma que “en l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania, posar en perill el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a la garantia dels drets individuals” aconseguits durant l’etapa democràtica i suposa “un retorn a èpoques passades de precarietat social”.

En el cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja el projecte de llei, el Consell Comarcal demana al Govern de la Generalitat a que insti al Govern Espanyol i als legisladors estatals – i de Catalunya – a mantenir la continuïtat del finançament de la part corresponent a l’Estat del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a les corporacions locals.

Si a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern espanyol sinó la llei catalana, el Consell insta al Govern de la Generalitat a garantir el finançament i el model actual per mantenir els serveis socials de proximitat a tot el territori.

Acords de la moció

1. Demanar al Govern de la Generalitat a que insti al Govern espanyol i al Parlament espanyol a la eliminació del projecte de llei de la Disposició transitòria onzena. Assumpció per les Comunitats Autònomes de las competències relatives a serveis s socials. Instar, al mateix temps, a vertebrar polítiques públiques que enforteixin els serveis socials de proximitat de competència local.

2. En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja aquest projecte de llei, el Consell Comarcal del Baix Llobregat demana al Govern de la Generalitat a que insti al Govern espanyol i als legisladors estatals –i també als de Catalunya- a mantenir la continuïtat del finançament de la part corresponent a l’Estat del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a les Corporacions Locals, assegurant el manteniment i funcionament dels serveis socials de proximitat en els governs locals. La situació social actual justifica la nostra exigència que, a més, respecta el principi de subsidiarietat establert per la Unió Europea (article 5 del Tractat de la UE).

3. Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern espanyol sinó que s’apliqués la llei catalana, el Consell Comarcal del Baix Llobregat insta al Govern de la Generalitat a garantir el finançament i el model actual a fi de mantenir els serveis socials de proximitat a tot el territori.

4. Transmetre a la Generalitat de Catalunya els presents acords.

 

Fotografia corresponent a l’ùltima sessió plenaria de la Taula de Serveis Socials. Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here