ERC planteja ampliar el Parc Agrari del Baix Llobregat amb diversos espais agrícoles amenaçats per la pressió urbanística. Per DEPANA, la nova versió de la revisió del pla decep i continua en la línia de l’ostracisme ambiental. L’entitat ecologista torna a exigir que es respecti la normativa estatal i europea

Per ERC, la modificació del Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari i de la modificació del PGM que es planteja suposa la pèrdua d’una oportunitat d’incorporar al Parc Agrari totes les terres adjacents conreables de les àrees agrícoles de la vall baixa i del delta del Baix Llobregat i l’Hospitalet que tot i la pressió urbanística han quedat al marge dels processos d’urbanització de l’AMB per raons diverses. I també, és una oportunitat per incorporar al Parc Agrari els terrenys agrícoles de l’àrea agrícola de muntanya del Baix Llobregat.
Espais agrícoles no urbanitzats que es proposa incorporar al Parc Agrari

Espai agrícola “La Façana” (38,5ha) de Sant Vicenç dels Horts. Afectat per una planificació que es va iniciar l’any 2007 i que finalment s’aprovà amb el Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat del març de 2009, de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya. L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha manifestat la seva voluntat de no desenvolupar l’Àrea Residencial Estratègica, i al febrer de 2012 va iniciar els tràmits urbanístics necessaris per excloure “La Façana” del Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de l’àmbit Baix Llobregat, i restituir a aquest espai la qualificació urbanística inicial del Pla General Metropolità de 1976.

Espai agrícola “Ribera Salines” (54ha) de Cornellà de Llobregat. Afectat per una planificació que es va iniciar l’any 2007 i que finalment s’aprovà amb el Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat del març de 2009, de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya. Tot i el temps transcorregut, fins l’actualitat no s’hi ha desenvolupat cap actuació sobre els terrenys, els quals mantenen el seu ús agrícola malgrat la pressió urbanística, i formen un calaix que trenca en el territori la projecció del mateix Parc Agrari.

Espai agrícola “Cal Trabal” (30ha) de l’Hospitalet de Llobregat. Afectat per un planejament urbanístic que pretén destinar una part important d’aquest espai a usos terciaris i industrials.

Espai agrícola “Els Joncs” (75ha) de Gavà. Afectat per un planejament urbanístic que destina aquest espai a Equipaments comunitaris i dotacionals.

Les zones de muntanya dels municipis de Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat, Gavà, La Palma de Cervelló, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, i Viladecans encara hi ha zones agrícoles on destaca el cultiu del cirerer, del préssec, l’olivera o la vinya.  Aquestes espais estan qualificats en el PGM com a “sòl rústic de valor agrícola (clau 24)” o amb qualificacions equivalents en els municipis que disposen de PGOU, en conjunt sumen més de 1000 ha de sòl no urbanitzable que per la seva destinació agrícola o per la seva situació, ha de preservar-se del procés d’incorporació a àrees urbanes.

Per altra banda, a part de l’ampliació del Parc, ERC planteja diverses modificacions del PGM per augmentar la protecció dels espais agrícoles que formen part del Parc Agrari.

Així, ERC, en un document consensuat entre les Seccions Locals afectades, i tenint en compte les peticions de Delta Viu i Unió de Pagesos, es mostra contrària a crear una nova classificació de sòl “zona de serveis complementaris vinculats al Parc Agrari (clau24c)” que afecta a 42 ha. del municipi de Viladecans. En aquesta espai agrícola s’autoritzarà la construcció de dotacions agràries que facilitin serveis comuns a la pagesia en l’àmbit de la gestió, la producció i la comercialització, i tambe, instal·lacions que gestionin els residus orgànics que es generin el propi parc (elaboració de composta, aprofitament de la biomassa, etc…). Aquesta nova qualificació del sòl en l’àmbit del Parc Agrari (clau 24c) suposa la pèrdua de sol agrícola en benefici d’unes activitats i instal·lacions complementàries que es poden ubicar perfectament fora de l’àmbit del Parc en sòl qualificat com d’equipaments o industrial.

També, ERC es mostra contrària a reubicar la reserva de sòl qualificada de sistema d’equipaments (clau 7c) situada al sud-est del terme municipal de Gavà, per situar-la a la franja de terrenys al sud de l’antiga carretera de València  (C-210). I a reubicar la reserva de sòl qualificada de sistema d’equipaments (clau 7c) situada entre la carretera C-245 i els nous accessos al nucli urbà de Sant Boi des de la Ronda Litoral i l’autopista C-32, per situar-la en un espai al nord del municipi conegut com a Pla d’en Mas.

Per ERC, els dos espais que es proposen per reubicar les reserves de sistemes d’equipaments de Gavà i Sant Boi de Llobregat, tot i ser espais que han sofert un alt grau de deteriorament i es fa molt difícil la seva restitució per a l’activitat agrícola, tenen un alt valor com a espais oberts no urbanitzats i lliures d’edificacions dins d’un àmbit molt urbanitzat i travessat per grans infraestructures.

Segons DEPANA, a principis de 2013 el Consell Comarcal del Baix Llobregat va iniciar la tramitació de la Revisió del Pla Especial del Parc Agrari del Baix Llobregat. L’amplitud dels objectius de la Revisió obligà a una Modificació urbanística a l’entorn del Parc, per la qual cosa a més, havia d’elaborar-se un Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA).

L’oficina del Departament de Territori encarregada de l’aprovació d’aquests informes va rebre tota la documentació aportada en el marc d’un ISA provisional, que va ser remès a diverses entitats, entre elles DEPANA i SEO/BirdLife, per a que opinessin i aportessin les informacions que creguessin adients.

Després de les aportacions ambientals d’aquestes dues entitats en el període d’al·legacions preliminars, el Departament va emetre un contundent informe en el qual criticava els objectius i plantejava tot un seguit de noves aportacions per poder desenvolupar l’ISA.

Malgrat les obligacions que plantejava aquest informe del Departament, les aportacions han segons estat l’organització ecologista, merament recollides, sense que hagin estat tingudes en compte, fins al punt que s’ha arribat a produir una manipulació en els objectius, tergiversant l’essència de les mateixes propostes.

DEPANA denuncia que l’objectiu ha deixat de ser la conservació o el paper com a espai lliure per donar pas al productivisme i la competitivitat. El medi ambient és només una bonica expressió sense cap efecte a la pràctica.

El planejament inicial (amb pèrdua de sòl agrícola que passa a serveis, o sigui urbanitzable, i zones agrícoles productives amb hivernacles, magatzems i d’altres edificacions, amb l’artificialització i impermeabilització que comporta), s’ha mantingut en aquesta versió.

La creació d’una agròpolis al bel mig del PA amnistia els mals usos del passat, també a costa de sòl lliure protegit, crearà un efecte barrera (a un connector biològic) i amenaça fins i tot la mateixa preservació de l’activitat agrícola.

L’ampliació a zones agrícoles que no estan dintre de l’àmbit ha estat negada per la senzilla raó de què “als ajuntaments no els interessa”, però: algun cop ha interessat tot el que no sigui continuar urbanitzant?

A més a més l’ISA no és rigorós, falta a la veritat i s’ha fet descaradament a mesura de la proposta, amb una alternativa no realista.

En resum, que segons DEPANA ens trobem davant d’un pla d’industrialitzar el Parc Agrari, més de l’estil d’El Ejido que de la nostra agricultura tradicional. L’entitat ecologista considera que no es pot aplicar als espais agraris del PA amb valors ambientals, ja que suposaria anar contra la normativa i la legislació ambiental del nostre país.

La nova versió de la revisió del pla decep i continua en la línia de l’ostracisme ambiental. DEPANA torna a exigir que es respecti la normativa estatal i europea.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here