El Museu de Molins de Rei és un museu d’història local que reflecteix la història, la cultura i l’artesania de la vila, però també dels territoris veïns més immediats al municipi. Compta també amb un espai per a l’exhibició d’exposicions temporals, on durant tot l’any es programen exposicions de temàtica diversa relacionada amb la temàtica de les col·leccions del Museu, o bé amb qualsevol aspecte d’interès sobre el patrimoni cultural i natural, local, comarcal o nacional

El Museu

El Museu de Molins de Rei va ser creat l’any 1953 en el si de la Fàbrica Tèxtil Can Samaranch com a iniciativa d’Enric Madorell i Claramunt (1897-1990), director d’aquesta indústria i una de les figures més vinculades a la història de la vila. A partir de l’obsequi d’uns teixits coptes del segles II i III que va fer el senyor Francesc Samaranch al seu director, aquest proposà als seus companys del Club Samaranch crear un petit museu tèxtil, que més endavant i degut a la creixent incorporació d’altres seccions es va veure ampliat a més aspectes de la història i la cultura molinenca. Es feu llavors una crida a totes aquelles persones de la vila que volguessin fer una aportació al Museu i la resposta dels molinencs fou molt bona.

D’aquesta manera i juntament amb les peces d’un altre grup local ja dissolt (Amics Studi), es va poder crear el Museu Municipal de Molins de Rei.

La Sala del Club Samaranch destinada a Museu es va anar omplint de visitants i noves aportacions de molts vilatans els quals es van abocar a aquesta institució i van donar gran quantitat d’objectes i records familiars. D’altra banda, es va començar una tasca de recollida d’elements de la cultura popular a les cases de la vila. El Museu es va anar formant paral·lelament al procés de transformació que anava vivint el poble: s’enderrocaven edificis i es recollien materials que es considerava que podien tenir un interès històric o testimonial per al Museu. A més d’aquestes tasques, es va iniciar prospeccions arqueològiques a tota l’àrea d’influència de Molins de Rei. Gràcies a aquest treball del Museu, la Comissaria Provincial d’Excavacions va nomenar Delegació d’Excavacions del Baix Llobregat la Direcció del Museu.

L’espai aviat va resultar insuficient i es va decidir cercar un altre emplaçament, passant a fer-se’n càrrec l’Ajuntament. L’any 1968, el Museu va passar a ser municipal i finalment es va traslladar a l’emplaçament actual.
Durant tots aquests anys i fins a l’actualitat han estat moltes les persones que han col·laborat en nombroses ocasions i en diversos càrrecs per tirar endavant aquesta institució, testimoni respectuós del pas del temps, de la cultura i dels esdeveniments importants de Molins de Rei.

Des de l’any 2005 el Museu és gestionat entre l’Ajuntament i l’Associació d’Amics del Museu.

Fons Museístic

El Museu reuneix un fons molt ampli, coherent i singular amb la història del territori on s’ubica, la missió del qual és col·laborar en el desenvolupament cívic i cultural del seu entorn. S’hi reuneixen diverses col·leccions patrimonials tot seguint un criteri fonamentalment històric, orientat a expressar i subratllar les característiques del territori.

El seu fons està conformat per més de 5.000 peces de diferents èpoques i relacionades amb diversos usos i arts: des de les arts considerades majors com a les menors, fins a l’art popular. Vertebrat des dels seus inicis al voltant de la memòria històrica, es pot considerar un museu pluridisciplinari format per riques i variades col.leccions: materials arqueològics procedents d’excavacions realitzades a la vila i rodalies; elements arquitectònics d’edificis històrics ja desapareguts com ara el Palau Requesens i el Castell Ciuró, etc .

Les col·leccions són el gran potencial del Museu, formades bàsicament per aportacions dels molinencs: els Amics del Museu, els col·laboradors, associacions culturals, algunes empreses, l’Ajuntament, etc. Cada un dels objectes guarda la memòria històrica de la gent, del territori, etc. Cada objecte té la seva pròpia història, lligada a una època.

Selecció històrica

En aquesta secció hi trobem des de restes arqueològiques i paleontològiques, numismàtica, armes, fins a gràfics i documentals.
Cal subratllar la secció històrica que mostra els jaciments de la vall baixa del Llobregat paleolític, el neolític, l’eneolític, l’edat de ferro i les èpoques ibèrica i romana.

També hi trobem elements relacionats amb el pont de Carles III (el qual va caure), com ara pilons de fusta, de pedra del peatge o les restes d’una barcassa que segurament travessava el riu abans de la construcció del pont

Selecció etnogràfica

Dins el marc de la vida quotidiana hi trobem tot allò que fa referència i és d’ús en diversos oficis (espardanyer, carreter, boter, ferrer), en la pagesia, i en la religió.

Per la seva qualitat i significació destaquen els materials etnològics, de procedència bàsicament local, els quals permetent mostrar els conjunts dels tallers del barber, el boter, el fuster, el corder, el baster, l’esperdanyer, el ferrer i el teixidor, a més de les recreacions d’un celler i d’una cuina tradicional.

Selecció art

Pel que fa a les arts destaquem la col·lecció d’ex – libris, la de ceràmica i la de pintura de Miquel Carbonell (pintor local de gran prestigi). També trobem en aquesta secció objectes de música, i de cromolitografia.

 

Més informació a http://museu.molinsderei.org

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here