El consistori ha aprovat les ordenances fiscals per a l’exercici 2015 que també inclouen noves bonificacions en l’IBI i en la taxa de residus

L’Ajuntament de Pallejà ha aprovat les ordenances fiscals corresponents a l’exercici 2015. Entre les principals novetats hi ha l’exempció de pagar l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua, en aquells casos en que les famílies hagin saldat el deute hipotecari amb la seva entitat bancària a través d’una dació en pagament.

Aquesta mesura s’amplia també a aquelles situacions en que la transmissió de l’habitatge s’hagi fet per via notarial o judicial, sempre i quan es tracti de la vivenda habitual. Així mateix, el consistori manté una bonificació del 95 % en el pagament de la plusvàlua en cas que la transmissió de l’habitatge es faci com a conseqüència de la mort del propietari.

Bonificacions en l’IBI i en la taxa de residus

Les ordenances fiscals d’aquest 2015 també preveuen noves bonificacions. Els ciutadans que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric en el seu habitatge es podran beneficiar durant tres períodes d’una reducció del 50 % de l’Impost de Béns Immobles.

Es mantenen durant aquest exercici les bonificacions per a famílies nombroses així com descomptes en l’impost de vehicles de tracció mecànica per a aquells cotxes elèctrics o híbrids o l’exempció del pagament en els considerats vehicles històrics.

Una altra novetat serà un descompte del 20 % en la taxa de residus per a aquells contribuents que gestionin la seva pròpia fracció orgànica i formin part de la xarxa de compostatge casolà reconeguda pel consistori. Es mantenen també les bonificacions per a aquells ciutadans que facin aportacions a la deixalleria municipal.

Camats reclama a Podem que aclareixi el seu objectiu el 27-S: “aparèixer o tombar les polítiques de CiU a Catalunya”

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here