El ple havia encarregat al novembre una auditoria externa per analitzar contractes lligats al projecte de reparcel·lació de Can Sunyer

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes traslladarà a l’Oficina Antifrau de Catalunya les conclusions de l’auditoria externa encarregada ara fa uns mesos per analitzar contractacions derivades del projecte de reparcel·lació de Can Sunyer, dut a terme durant el passat mandat, encapçalat pel llavors alcalde Lluís Tomàs i el seu equip de govern. El document s’havia encarregat perquè s’analitzés si allò que s’havia contractat en el seu dia a través de diferents contractes menors, hauria d’haver estat objecte d’un sol contracte, sotmès a un altre règim de contractació i publicitat (els contractes a partir de cert import s’han de fer per licitació pública). Les conclusions de l’auditoria apunten a què s’hauria produït un presumpte fraccionament de contractes, amb les afectacions que eventualment això hauria tingut en el procés de contractació, en els requisits de publicitat i en la lliure concurrència. El ple va aprovar traslladar els resultats de l’informe a l’Oficina Antifrau de Catalunya amb els vots a favor dels regidors de l’equip de govern –integrat per CiU i el regidor no adscrit-, i les abstencions de les regidores de Junts per Castellví-CP i del regidor de Fem Poble-AM.

Els antecedents del cas cal buscar-los en les al·legacions presentades pel grup municipal de CiU al compte general dels darrers exercicis. Carles Pitart, regidor d’Hisenda, recordava dilluns al ple que “a la comissió de comptes, ja fa uns anys que veníem dient que en la reparcel·lació de Can Sunyer el que s’estava fent era eludir una contractació major fraccionant un contracte gran en diversos contractes petits” i que, en passar a formar govern aquest mandat, “una de les primeres coses que vam fer, conjuntament amb el grup de Fem Poble, en aquest cas, perquè es va votar a favor, va ser demanar a Faura Casas una auditoria sobre aquest projecte de reparcel·lació de Can Sunyer”. El regidor d’Hisenda també va assenyalar que, en relació a aquest projecte de reparcel·lació, “es van fer diferents contractes menors, un per 58.996 euros, un altre per 17.889 euros, un altre de 7.476 euros i un altre de 8.100 euros, per un import total de 92.462 euros més IVA, aproximadament 110.000 euros”. Pitart va glossar allò que la llei de contractes del sector públic indica en relació al fraccionament i va llegir les conclusions de l’informe extern, que apuntarien també a un eventual fraccionament de contractes, tal com indicaven les al·legacions de CiU al compte general.

Segons Pitart, quan es va demanar l’auditoria, va ser perquè “volíem sortir de dubtes […]. Si no hi havia res, millor per a tothom, però lamentablement el que ens diu l’auditor és que no només hi ha coses, sinó que aquestes coses a més són bastant greus. Avui, una vegada tenim aquesta auditoria i confirmat allò que no volíem, només ens queda una opció com a càrrecs electes que és tirar això endavant i no mirar cap a una altra banda”.

Des dels grups de l’oposició, Joan Carles Ventura, de Fem Poble-AM, va reiterar, com havia fet en un ple anterior, que “crec que és una cosa que si teníeu tan clara s’hauria hagut de fer abans, no ara”. Pitart va defensar l’acció de CiU en el mandat anterior i va assenyalar que “per falta de recursos propis, perquè si vols fer això i estàs a l’oposició ho has de pagar amb els teus ‘calers’, nosaltres no anàvem als jutjats, però seguíem mantenint que això era una adjudicació un tant irregular”. Des de Junts per Castellví-CP, Victoria Castellanos, que formava part de l’equip de govern en el passat mandat, va adreçar-se al govern actual indicant en relació a aquest tema que “creiem que l’estan utilitzant políticament, perquè ho haurien de fer s’aprovés o no en un ple”.

Pitart, davant de les paraules de Castellanos sobre una eventual utilització política del cas, va replicar demanant a Junts per Castellví que “no facin una utilització política de l’abstenció i que siguin capaces de recolzar la transparència i dir ‘endavant, mirem-ho’”.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here