El centre ha començat a col·laborar amb el Programa de Detecció del Càncer de Còlon i Recte de Catalunya

L’Hospital de Viladecans ha posat en marxa dues sales d’endoscòpia per a la realització d’exploracions digestives i respiratòries. L’obertura d’aquestes sales, el passat mes de maig, és la primera fase del que serà la nova àrea de gabinets i cirurgia menor, ubicada a la tercera planta de l’hospital, amb un total de 417m2. Aquí es concentrarà tota l’activitat d’endoscòpia i cirurgia menor del centre. La previsió és abans de finals d’any poder disposar de l’equipament i poder obrir la tercera sala d’endoscòpies i el quiròfan de cirurgia menor, així com altres despatxos i espais funcionals complementaris.

La posada en funcionament d’aquesta nova àrea té un pressupost d’1,5 milions d’euros, que s’invertiran entre l’equipament i la dotació dels recursos humans necessaris, i significarà una important millora tant pels pacients com pels professionals que hi treballen.

Les proves endoscòpiques permeten explorar els òrgans interns mitjançant endoscopi (tub flexible amb sistema de visió incorporat). Són proves molt utilitzades per diferents especialitats (gastroenterologia, pneumologia, urologia, etc.,) i que possibiliten tant fer diagnòstic com tractament.

Prevenció del càncer colorectal

La inauguració de l’àrea d’endoscòpia de l’Hospital de Viladecans ha coincidit amb el desplegament al territori del Programa de Detecció del Càncer colorectal de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu d’aquest programa és detectar el càncer de còlon i recte en etapes molt precoces, quan les persones no tenen símptomes, el que permet que els tractaments siguin més efectius i menys agressius. El projecte s’està estenent de manera gradual per tot Catalunya amb la intenció de donar cobertura a la població diana (homes i dones d’ entre 50 i 69 anys) a finals del 2017. Des de que va començar el Programa, a l’Hospital de Viladecans s’han realitzat 55 colonoscòpies i la previsió és tancar el període de 2 anys amb més de 500.

El Programa ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, un test immunològic per detectar sang oculta en femta no apreciable a simple vista. Els ciutadans que poden acollir-se a la campanya reben a casa una carta informativa i  han d’anar a una de les farmàcies adherides on els faciliten tot el necessari per fer la prova. Un cop realitzat el test, l’han de portar a la farmàcia tan aviat com sigui possible. El resultat es comunica per carta passats uns dies i en el cas que la prova surti positiva (és a dir, que es detecti sang en la mostra de femta), s’ofereix la possibilitat de fer una colonoscòpia per descartar cap lesió en el còlon o recte. D’acord amb el pacient, també es planifica el seguiment i el tractament del cas, si és necessari.

El càncer de còlon i recte és una malaltia freqüent a partir dels 50 anys. És el segon càncer més freqüent entre les dones i el tercer entre els homes, i s’estima que es diagnostiquen 5.000 casos nous a Catalunya cada any. És la segona causa de mort per càncer al nostre país (2.100 anuals), i la immensa majoria es produeixen en persones de més de 54 anys.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here