Les sancions poden arribar a ser de fins 9.000 euros si els propietaris no procedeixen a ocupar els habitatges

En el passat ple de l’Ajuntament es va aprovar inicialment una ordenança municipal que permet regular el sistema de sancions als tenidors d’habitatges buits (tant entitats financeres com particulars), seguint els criteris que marca la Llei del Dret a l’Habitatge de Catalunya. Amb aquesta mesura el consistori dóna un pas més per fer front a la problemàtica de la vivenda, que s’ha vist agreujada per la crisi econòmica amb la reducció continua de la renda disponible de les famílies, provocant que moltes d’elles no puguin cobrir necessitats bàsiques com l’habitatge. Una realitat que contrasta amb la d’entitats financeres i propietaris que disposen d’habitatges sense ús.

La nova ordenança, que ha de seguir el tràmit administratiu corresponent per ser aprovada definitivament, estableix el procediment per sancionar als tenidors d’habitatges buits. Si les entitats o propietaris es neguen, el consistori imposarà sancions per import de 3.000 euros en un primer moment, que podent incrementar-se fins als 9.000 euros en cas de no atendre a la petició inicial del consistori.

L’any 2014, el Ple municipal ja va aprovar una moció per penalitzar aquestes actuacions i des d’aleshores l’Ajuntament ha treballat per detectar els pisos buits que hi ha a la ciutat i ha negociat amb els propietaris perquè els destini al Fons d’Habitatge de Lloguer Social creat el 2015. Al llarg de l’any, i mitjançant el diàleg, s’han recuperat 25 pisos que ja s’han posat a disposició de famílies desfavorides, atenent a les necessitats detectades per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

En l’actualitat a Cornellà hi ha, segons l’Agència Catalana d’Habitatge, 259 pisos buits en mans dels grans tenidors, dels quals ja s’han inspeccionat 128. Segons la valoració tècnica només 30 d’aquestes vivendes porten més de 2 anys desocupades, el criteri que marca la Llei de l’Habitatge per poder sancionar als seus respectius propietaris. Amb l’aprovació de l’ordenança, l’Ajuntament vol sumar noves iniciatives per facilitar l’accés a un habitatge digne a persones sense recursos tal com contempla el vigent Estatut d’Autonomia en el seu article 26; i que també recull la Constitució espanyola en els seus articles 47 i 33.

La defensa de l’habitatge com a dret constitucional

A través del Acord Social contra la Crisi, l’Ajuntament prioritza la defensa d’un habitatge digne per a persones en situació d’exclusió social i per aquest motiu va crear fa dos anys l’Oficina de Mediació Hipotecària. Des del 2013, l’Oficina junt amb els Serveis Socials de l’Ajuntament han atès un total de 693 casos de desnonaments, tant arrendataris com hipotecaris, dels quals 354 s’han suspès (51%). En aquest sentit, s’ha aconseguit aturar el 52% dels desnonaments per manca de pagament de l’hipoteca, i el 50% en el cas de lloguer. En aquests moments hi ha 27 expedients en tràmit.

Font: Ajuntament de Cornellà

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here