El primer semestre de 2016, l’Aerobús ha assolit 2.703.332 viatgers, un 4,16% més que en el mateix període que l’any anterior, malgrat que aquest any ha entrat en funcionament la L9. “L’AMB assumeix el repte d’aconseguir gestionar i vehicular el gran flux de mobilitat que es genera entorn l’aeroport”, recorda Antoni PovedaSegueix creixent el nombre d’usuaris de l’Aerobús per desplaçar-se a l’aeroport de Barcelona, servei de titularitat i gestió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El primer semestre de 2016, l’Aerobús ha assolit un total de 2.703.332 viatgers, un 4,16% més que en el mateix període que l’any anterior. Entre gener i juny de 2015, aquest mitjà de transport específic per als viatgers va tenir 2.595.191 viatgers.

L’Aerobús està integrat per dues línies d’autobús (A1 i A2) que connecten respectivament el centre de Barcelona (Pl. Catalunya) amb les terminals T1 i T2 de l’aeroport, en 35 minuts. Actualment, està sota concessió administrativa per l’empresa SGMT (Serveis Generals de Mobilitat i Transport).

Més de 5,5 milions de viatgers van utilitzar el servei l’any 2015, amb una tendència molt forta a l’alça. S’ha doblat els viatgers des de 2009, mentre que el nombre de passatgers de l’aeroport ha incrementat només un 45% en el mateix període.

En aquest sentit, “l’AMB, amb la seva competència de disseny i gestió de la mobilitat metropolitana, assumeix el repte d’aconseguir gestionar i vehicular el gran flux de mobilitat que es genera entorn l’aeroport a través del transport públic”, explica Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB.

“L’aposta pel transport públic ha de ser la primera opció en el disseny d’una mobilitat més sostenible per aconseguir reduir la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l’aire de la metròpolis”, recorda Poveda.

Font: http://www.amb.cat (Àrea Metropolitana de Barcelona)

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here