Els vehicles elèctric​s privats podran estacionar de manera gratuïta a les zones d’estacionament regulat, un cop aprovades les ordenances dels municipis metropolitans. El vehi​cle compartit, que ja ha aterrat a moltes ciutats, és una nova aposta de l’AMB per afavorir una mobilitat més sostenible i millorar, així, la qualitat de l’aire

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha proposat unificar els beneficis i incentius fiscals per als usuaris de cotxe elèctric dels 36 municipis que formen la metròpolis i ha aprovat les bases inicials per a la creació d’un servei de cotxe compartit, amb un lloguer per hores o per dies.

“Aquestes iniciatives, que cal liderar des d’un punt de vista supramunicipal, suposa un gran pas per seguir avançant en l’establiment d’una veritable mobilitat sostenible, amb l’objectiu de reduir notablement la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l’aire i la vida de tots els ciutadans”, ha exposat Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB.

Beneficis i incentius fiscals per a l’ús del cotxe elèctric i de baixes emissions
L’AMB ha aprovat un model metropolità d’ordenances municipals per promoure l’ús dels vehicles elèctrics (VE) i dels vehicles de baixes emissions (BE) als 36 municipis. “L’homogeneïtzació i unificació dels beneficis i incentius a l’àmbit metropolità reforçarà el seu impacte”, ha exposat Poveda, recordant el paper cohesionador que correspon a l’AMB.

Destaquen els incentius fiscals, amb la bonificació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i l’impost d’activitats econòmiques (IAE), i les tarifes bonificades a les zones d’estacionament regulat. Per exemple, els vehicles 100% elèctrics podran aparcar gratuïtament a les zones d’estacionament regulades, com les blaves o les verdes. Per fer efectius aquests incentius, cada municipi els haurà d’aprovar i incloure’ls en les seves ordenances municipals.

Els vehicles que podran gaudir d’aquests incentius seran els vehicles elèctrics purs, els vehicles elèctrics d’autonomia estesa, els vehicles híbrids i els vehicles que funcionen amb hidrogen, gas natural (GNC i GNL), biogàs o els GLP que siguin Euro 5 o superior. Tots aquests vehicles corresponen als inclosos en les dues categories d’etiquetes (0 emissions i ECO) proposades per la Dirección General de Tráfico (DGT).​

Avançant cap al cotxe compartit

“Metròpolis europees com París o Madrid ja disposen de serveis de referència, amb flotes de cotxes híbrids o elèctrics, gestionats per empreses innovadores especialitzades”, ha recordat Poveda. A escala europea destaca, per exemple, l’empresa Autolib, a París, i les empreses Car2Go i Avancar.

Per convertir el car sharing en una realitat a mitjà termini a la metròpolis, l’AMB, després de l’ aprovació inicial, elaborarà un model d’ordenances municipals (OM) que permeti regular aquests serveis en l’esfera local, ja que les zones d’estacionament són competència municipal. Posteriorment, es crearà una senyalització comuna que l’identifiqui. Finalment, es durà a terme un concurs públic per realitzar la concessió administrativa de les places reservades per al servei de car sharing a una de les empreses especialitzades en oferir aquest tipus de servei.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here