La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Borràs va visitar l’edifici de l’antiga Caserna de la Guardia Civil d’Olesa de Montserrat, on ja han començat els treballs de rehabilitació per destinar els 16 pisos que hi ha a l’immoble com a habitatges socials. Precisament, aquest dilluns, 17 d’octubre, va arrencar el termini per presentar sol•licituds per accedir a algun dels 12 pisos que es destinaran específicament a famílies olesanes

L’adjudicació dels pisos és possible després que s’hagi resolt l’enfrontament entre el Ministeri de l’Interior i l’Incasòl per la propietat de l’edifici de l’antiga caserna. Des que l’espai, al barri de Sant Bernat, va quedar en desús (coincidint amb el replegament definitiu de la Guardia Civil i el desplegament a tot el territori català dels Mossos d’Esquadra, al novembre de 2007), van ser nombrosos els intents de l’Ajuntament d’Olesa per recuperar l’edifici per a un ús comunitari.

De fet, ja el 2007 diversos diputats van preguntar al Congrés per les intencions del Ministeri envers la caserna, i anys després, al 2013, el propi Ministeri va fixar en 1’7 milions d’euros el preu de venda de l’edifici a l’Ajuntament d’Olesa, una opció que l’Ajuntament va desestimar pel seu elevat cost. Finalment, ha quedat prou justificat que l’antiga caserna és propietat de l’Incasòl, i s’ha pogut tirar endavant el projecte de rehabilitació dels 16 pisos que hi ha a l’edifici per destinar-los a un ús social.

Per a la consellera Meritxell Borràs, s’acaba ara, per tant, un període de lluita important de les administracions olesana i catalana per posar en ús de la comunitat l’edifici, però també va lamentar que s’hagi hagut d’esperar vuit anys per posar l’edifici a disposició de la ciutadania per l’actitud del Ministeri de l’Interior.

Ara, és l’Agència de l’Habitatge de Catalunya qui gestiona els habitatges situats a l’antiga caserna (oficialment el bloc 1 del grup Santa Oliva I d’Olesa). L’edifici està integrat per 16 habitatges, tots ells de 3 dormitoris, amb unes superfícies útils de 66,60 m2 (8 habitatges) i 68,04 m2 (8 habitatges). Divendres passat començaven ja les tasques de rehabilitació, unes obres que la Generalitat calcula que han d’estar enllestides cap al mes de febrer.

Aquests habitatges seran adjudicats per la Direcció de Promoció de l’Habitatge. Es realitzarà una reserva de dos habitatges destinats a atendre casos de la Mesa d’emergències econòmiques i socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i una altra reserva de dos habitatges més a favor de l’Ajuntament d’Olesa per a destinar-los a atendre casos dels Serveis Socials municipals com a habitatges compartits. La resta es destinaran al lloguer i els contractes de lloguer d’aquests habitatges es regiran per la Llei d’arrendaments urbans i per assimilació per la normativa d’habitatges amb protecció oficial.

L’import del lloguer oscil•larà entre 266,16 euros i 271,89 euros, i a aquesta renda mensual caldrà afegir la repercussió de l’IBI, la taxa de brossa i el servei de neteja, per al cas que aquest sigui contractat.

En la seva visita a l’edifici de l’antiga Caserna de la Guardia Civil, al barri de Sant Bernat, la consellera Meritxell Borràs va assegurar que la conselleria d’Habitatge seguirà treballant per donar eines i solucions a l’alta demanda d’habitatges socials que hi ha a Olesa. I és que Olesa de Montserrat és un dels 72 municipis catalans amb emergència habitacional.
Precisament, Jordi Martínez, regidor d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olesa, present també a la visita, va agraïr la predisposició de l’Administració catalana en la cerca de solucions per desencallar el cas de l’antiga caserna.

Les persones que vulguin sol•licitar algun d’aquests habitatges hauran d’acreditar, entre d’altres, diferents requisits:
– Que la persona sol•licitant estigui empadronada al municipi d’Olesa de Montserrat i amb una antiguitat continuada de 3 anys a comptar des de la data d’inici del termini de recollida de sol•licituds. També s’admetran, amb caràcter subsidiari, les sol•licituds on la persona sol•licitant estigui empadronada al municipi i no acompleixi l’antiguitat exigida anteriorment però tinguin una antiguitat d’un any com a mínim. Aquestes sol•licituds només participaran del sorteig per al cas que el nombre de sol•licituds anterior sigui insuficient.
– Que les persones que consten a la sol•licitud no siguin titulars del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi sobre algun habitatge. S’exceptua el propietari o copropietari que acrediti de forma fefaent que no pot fer ús del seu habitatge, segons el que estableix el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret de l’Habitatge.
– No superar la ràtio màxima d’ocupació de 6 persones.
– Ingressos de la unitat de convivència en còmput anual de l’any 2015 (ingressos nets) superiors a 4.685 € euros i inferiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat segons els membres de la unitat de convivència.

Entre totes les persones sol•licitants admeses es realitzarà un sorteig públic de determinació de les persones adjudicatàries. I entre totes les persones adjudicatàries es realitzarà un sorteig públic per a assignar l’habitatge concret.

Les sol•licituds, que s’hauran d’adreçar en model normalitzat i adjuntant la documentació requerida, es poden obtenir i s’han de lliurar i registrar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en horari d’atenció al públic. El termini de presentació de les sol•licituds és des del 17 d’octubre de 2016 fins al 18 de novembre de 2016, ambdós inclosos.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here