El Baix Llobregat és la tercera comarca en Producte Interior Brut de Catalunya. Els 22.732 milions d’euros del PIBpm del Baix Llobregat representen el 10,6% del PIB de Catalunya. Respecte el 2013 però, ha disminuït en 0,03 punts percentuals, el pes del PIB comarcal respecte el conjunt de Catalunya

Les comarques de l’Àmbit Metropolità són les primeres en aportació al PIB català. Aquest bon posicionament no es tradueix en el PIBpm per càpita.

El Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès Oriental es situen per sobre de la mitjana catalana de PIBpm per càpita. En el PIB generat per les unitats productives (centres de treball) la majoria de les comarques de l’ATM (amb excepció del Maresme) es situa per sobre de la mitjana catalana (266,654€). El Baix Llobregat és la tercera comarca de Catalunya en PIB per centres de treball (324.816€).

El pes de la indústria continua sent més elevat al Baix Llobregat que a la resta d’àmbits territorials. El pes de les indústries extractives, d’energia, aigua i residus com també, les indústries metal·lúrgiques, de maquinària, material elèctric i de transport augmenten en el conjunt del VAB industrial de la comarca.

Continua augmentant el pes del sector serveis en el conjunt del VAB. Transport, informació i comunicacions són les activitats que han augmentat el seu pes en el VAB serveis de la comarca.

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here