El Govern municipal ha decidit que el servei d’aparcament en zona verda i blava de la platja passi a ser gestionat directament per l’Ajuntament, a través de l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC)

Així, tot i que hi havia la possibilitat de prorrogar cinc anys més el contracte amb l’empresa que actualment el gestiona (Valoriza SM), el servei passarà a ser municipal a partir del 9 d’abril de 2018.

L’aval d’un estudi extern

Abans de prendre la decisió de remunicipalitzar l’aparcament regulat del litoral i encomanar-lo a SAC, aprovada pel Ple del 30 de novembre passat, l’Ajuntament va encarregar a una assessoria un estudi per analitzar la viabilitat econòmica del servei i analitzar la modalitat de gestió directa més eficient i sostenible econòmicament.

Les conclusions de l’estudi han determinat que la forma més eficient de prestar el servei és que l’Ajuntament assumeixi la gestió i la recaptació de la taxa d’aparcament regulat. L’Ajuntament encarrega el servei a l’empresa municipal SAC, amb una assignació econòmica per assumir els costos de prestar el servei.

Benefici econòmic per l’Ajuntament

D’aquesta manera, a més del benefici industrial que s’estalvia la gestió municipal, hi ha un estalvi de l’IVA. A partir de l’any 2018 la gestió integral de l’aparcament regulat a la platja, sumat al de la zona blava del centre, es preveu que permetrà a l’Ajuntament ingressar 2,7 milions d’euros, mentre que el cost del servei serà d’1,7 milions. El benefici, doncs, el primer any es preveu que serà d’un milió.

Millores en el servei

L’empresa municipal SAC iniciarà en les properes setmanes un procés de diàleg amb la ciutadania per recollir propostes de millora del servei d’aparcament de zona verda i blava de la platja.

La voluntat és analitzar les diferents necessitats i casuístiques, i l’ocupació de les diferents zones i franges horàries, per ajustar el servei al seu objectiu de regulació de l’aparcament a la zona de la platja, facilitant la rotació i millorant la gestió del espai públic. Cal tenir present que el fet que la gestió del servei de parquímetres i vigilància sigui municipal permet més flexibilitat a l’hora d’introduir-hi millores o modificacions.

Es garanteix una plantilla que creixerà

D’altra banda, un cop decidida la fórmula de gestió, s’ha realitzat un informe per valorar els costos de personal i el nombre de persones contractades per al servei.

La prioritat és la subrogació del personal actual i el manteniment de les condicions d’aquests treballadors i treballadores. En l’actualitat hi treballen 25 persones (davant de les 62 proposades inicialment per VSM per prestar-lo). En conseqüència, l’Ajuntament manifesta el compromís d’incrementar el personal per cobrir de manera òptima el servei.

Un servei més eficient i més recursos

La decisió segueix els mateixos criteris que es van fer servir per remunicipalitzar el servei de neteja viària i de recollida de residus, segons la tinenta d’alcaldia i presidenta de SAC, Candela López: «la millora del servei i l’eficiència en la utilització dels recursos púbics». Seguint aquest criteri, diu López, «ja vam tancar l’empresa municipal Castelldefels Projeccions, i vam modificar els estatuts de SAC i de Jarfels per tal de poder incrementar la seva activitat al servei de la ciutat».

La tinenta d’alcaldia valora que «la gestió directa permet més capacitat per desenvolupar polítiques que se centrin en el benestar de les persones i en la millora dels serveis públics, retornant el benefici que rebia l’empresa privada a la butxaca de la ciutadania».

És el que ja ha succeït, considera López, amb la remunicipalització del servei de neteja viària i recollida de residus. «La millora en el servei —assegura— és avui una realitat palpable, perquè la gestió directa premet adaptar el servei a les necessitats de la ciutat i, per tant, aconseguir el que semblava una quimera: que Castelldefels estigui més neta. Seguint aquest model per a la zona blava i verda de la platja, aconseguirem respondre a les necessitats reals de la zona, amb una major flexibilitat, des de la gestió municipal».

Font: Ajuntament de Castelldefels (elCastell)

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here