Aquests habitatges formen part de la promoció que s’està construint al terreny on hi havia abans el conegut cinema Pisa

L’Ajuntament de Cornellà ha signat un acord amb el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya per al finançament de 10 habitatges de lloguer a la promoció que està construint l’Impsol al terreny que ocupava l’antic cinema Pisa. Aquest acord s’emmarca dins del Real Decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal de Vivenda 2018-2021. Amb aquesta col·laboració es dona un nou impuls a la política local d’habitatge que pretén donar resposta a les necessitats residencials sorgides arran de la crisi econòmica dels darrers anys i fer front a les dificultats de la ciutadania a l’accés a un habitatge digne per la precarietat laboral i l’escletxa social generada.

El conveni estipula que tant el Ministeri com la Generalitat aportaran cada una la quantitat de 102.831 euros, el 7,32% de la inversió total i el promotor la resta, el 85,36%. També s’estableix com a requisits que els habitatges promocionats siguin destinats a arrendament o cedits en ús durant un termini mínim de 25 anys, i que tinguin la qualificació energètica B o superior.

A Cornellà, fa temps que s’està treballant en la generació d’un parc d’habitatges protegits i assequibles i també en la gestió de la borsa de lloguer mitjançant l’Oficina Local d’Habitatge. Amb aquests deu habitatges, l’Ajuntament de Cornellà comptarà actualment amb uns 85 habitatges de lloguer social a la ciutat, destinats a facilitar l’accés a col•lectius de població amb pocs recursos i en risc d’exclusió.

Font: Ajuntament de Cornellà

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here