El nombre de denúncies de violència masclista (545) creixen respecte el trimestre anterior (+29) però disminueixen respecte l’any anterior (-2), segons el darrer informe de l’Observatori Comarcal

L’Observatori Comarcal del Baix Llobregat publica l’informe trimestral de violència contra les dones amb l’explotació de les dades recollides pel Consejo General del Poder Judicial. Aquest informe recull dades de denúncies; mesures de protecció; assumptes penals i assumptes civils i ordres de protecció.

Segons el darrer informe, 14 de cada 100 dones víctimes de violència masclista a la nostra comarca, dispensen la seva obligació de declarar en el procés judicial. El 66% de les denúncies van ser rebudes per atestat policial amb denúncia de la víctima de violència masclista, 23% atestat policial amb intervenció directa de la policia i 8% informe de lesions.

En el tercer trimestre de 2018 creixen les ordres de protecció iniciades al Baix Llobregat.

Així, en el tercer trimestre de 2018 les ordres de protecció iniciades són 109 (6 més respecte el segon trimestre i 10 més que en el tercer trimestre de 2017). Disminueix el pes de les ordres de protecció denegades que ha passat de suposar el 49,5% en el 2017 a ser el 39,5% del total de les ordres de protecció iniciades a la comarca en el tercer trimestre de 2018.

Els assumptes civils d’ingrés directe als partits judicials al Baix Llobregat disminueixen respecte el trimestre anterior i el penals augmenten. La majoria dels agressors (65%) als que s’ha aplicat una ordre de protecció mantenien una relació afectiva amb la seva víctima.

El sobreseïment provisional és la forma de terminació de l’assumpte jutjat més freqüent (39%) seguit de l’elevació a òrgan competent (30%). El percentatge de sentències condemnatòries és menor a la comarca (7,6%) que a Catalunya (12,3%) o al conjunt d’Espanya (17,1%).

Font: Observatori Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here