El proper mes de gener, l’Ajuntament de Begues, impulsarà la campanya informativa i de conscienciació en relació a l’estat de la via pública, la gestió de residus i les actituds cíviques “Fem-ho bé…amb bé de Begues” La proposta inclourà actuacions informatives per a donar conèixer l’acció municipal realitzada en aquests àmbits i  mesures de conscienciació i de millora de diferents serveis.

Begues, és un dels sis municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que separa més d’un 50% de la brossa que es genera, complint amb el compromís europeu. Tot i així, es duran a terme diferents actuacions per anar encara més enllà:

 • Un nou contracte públic del servei de recollida de residus per a que sigui més eficient.
 • Renovació de les illes de contenidors amb un nou sistema d’obertura que en facilitarà l’ús.
 • Planificació de rutes de recollida més eficients segons l’estat de càrrega dels contenidors, que es podrà saber gràcies a un xip que portaran els nous.
 • L’entrada en servei d’un nou camió més silenciós i d’un sistema de geolocalització per a reforçar la recollida.
 • Una campanya per a difondre altres sistemes de reciclatge a la nostra disposició, com un projecte Claki per a la recollida d’oli o les deixalleries fixa i mòbil.
 • Un estudi sobre la viabilitat d’implantar la recollida porta a porta.
 • Un procés de participació sobre els hàbits en la gestió de residus a través del qual la ciutadania podrà dir-hi la seva.

Pel que fa a la neteja, un dels principals objectius del municipi, serà difondre la idea que l’estat de la via pública és una responsabilitat de l’administració local i de la ciutadania, i es duran a terme accions com:

 • La creació d’una Unitat d’Intervenció Directa amb un equip de manteniment que atendrà diàriament les incidències detectades pels serveis municipals, o pels veïns i veïnes a través de l’app municipal.
 • La posada en marxa d’una campanya destinada a la recollida d’excrements de gossos.
 • La incrementació de l’actuació sancionadora de la Policia Local envers aquelles persones que no recullin els excrements de les mascotes.
 • La repartició de kits gratuïts de bosses de recollida d’excrements canins.

En relació al civisme, el municipi ja es regeix des d’aquest estiu per una nova Ordenança de Civisme, i per tal de donar-la a conèixer i difondre’n el seu contingut es realitzaran les següents accions:

 • Divulgació de l’Ordenança de Civisme a través de xarxes socials i per a col·lectius socials específics.
 • Formació específica per als agents cívics de Begues per a millorar la seva funció informativa.
 • Accions específiques en espais sensibles com el centre cívic, zones per a vianants o El Mur.

Font: Aj.Begues

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here