S’avaluen de matemàtiques, llengua catalana, castellana i estrangera i d’àmbit cientificotecnològic

75.132 alumnes han fet entre aquest dimecres i dijous les proves d’avaluació de 4t d’ESO, que mesuren si han aconseguit les competències bàsiques a l’acabar l’etapa d’ensenyament obligatori. En concret s’avaluen de matemàtiques, llengua catalana, castellana i estrangera (anglès, francès i alemany) i de l’àmbit cientificotecnològic. A l’Aran també s’examinen d’aranès.

Els estudiants provenen de 1.082 centres educatius catalans, ja siguin públics, concertats o privats. Aquest és el vuitè curs de la prova. La novetat d’aquest any és una millora tècnica que s’ha introduït per agilitzar el sistema de correcció. Aquests exàmens tenen caràcter diagnòstic i no marquen la superació o no de l’etapa.

En les proves d’aquest any hi ha dos fulls de respostes per a cada quadern: un per respondre les preguntes tancades i que té una correcció automatitzada i un altre per a les qüestions obertes i per escriure-hi la redacció en la competència comunicativa lingüística.

Per serveis territorials, al Consorci d’Educació de Barcelona hi ha 13.603 alumnes; al Vallès Occidental, 10.244; al Maresme-Vallès Oriental s’examinen 8.981 estudiants; al Baix Llobregat, 8.490; al servei de Barcelona Comarques s’avaluen 8.472 alumnes; a Girona, 7.958; a Tarragona hi ha registrats 6.549 estudiants de 4t d’ESO; a la Catalunya Central, 5.460; a Lleida, 3.819, i a les Terres de l’Ebre, 1.556.

Font: ACN

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here