Fins al 15 d’octubre queda prohibida a Castellví de Rosanes en l’aplicació de mesures de prevenció d’incendis forestals. No es podran, per tant, cremar rostolls ni restes de poda al bosc ni tampoc a menys de 500 metres de zones forestals.

Tampoc podran llançar-se coets, focs artificials ni altres objectes encesos que continguin foc. Concretament a Castellví, totes les zones urbanes es troben afectades per aquesta prohibició, ja que totes es troben totes a menys de 500 metres dels boscos.

Per al que fa a les barbacoes, està permesa la seva utilització dins les parcel·les dels barris si tenen un dispositiu mataguspires. Les barbacoes que no ho tinguin no podran utilitzar-se.

Les persones del municipi que necessitin per algun motiu fer foc en període de prohibició caldrà que ho demanin al departament d’Agricultura de la Generalitat i només es podrà cremar amb prèvia autorització per escrit de l’esmentat departament. Caldrà, per tant, aplicar totes les mesures de prevenció que siguin requerides ja que Castellví de Rosanes és considerat municipi d’alt risc d’incendis.

 

Font: Aj.Castellví.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here