Diversos informes constaten que l’estat dels immobles suposa “un risc per a la seguretat de les persones en els seus aspectes més elementals”

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha acordat aquest dimecres tancar immediatament dos jutjats de Martorell (Baix Llobregat) per les deficiències als immobles. Es tracta dels jutjats de primera instància i instrucció números 1 i 5, ubicats en llocs diferents. A més, ha decidit comunicar a la Generalitat que si el proper 30 d’abril no s’han solucionat les incidències que afecten a la resta de seus “es disposarà la suspensió de l’activitat judicial” en aquest partit com a mesura de prevenció de riscos laborals pels jutges que hi treballen, “sense perjudici de les responsabilitats que resultin pel manteniment de la situació de risc pels treballadors i el públic”.

Els passats 16 i 17 de febrer es va produir una filtració d’aigua a l’edifici d’habitatges que acull els jutjats de primera instància i instrucció números 1 i 6 de Martorell, que ocupen les plantes inferiors, cosa que va provocar la caiguda d’uns falsos sostres sobre el mobiliari dels llocs de treballs de diversos funcionaris, provocant la interrupció de l’activitat judicial.La situació és especialment preocupant al jutjat de primera instància i instrucció número 1, que a més és el registre civil i el deganat, on el sostre ha tornat a cedir com a conseqüència d’una filtració, cosa que va produir una inundació d’aigua barrejada amb orina. Aquest està situat al passatge Sindicat, número 10, entresòl, i als números 6 i 8 del mateix passatge hi ha altres jutjats.

El de primera instància i instrucció número 5, que està especialitzat en violència domèstica i està situat al número 24b de l’avinguda Pau Claris, ja tenia una estança apuntalada pel seu risc de debilitat estructural, i ara se n’ha apuntalat una altra. Al número 20 de l’avinguda Pau Claris hi ha el jutjat número 7. La incidència ha acabat revelant “un estat de deficiència greu i intolerable que afecta els edificis de tots els jutjats del partit judicial”, segons conclou la Comissió Permanent dels diferents informes elaborats pels equips de prevenció de riscos laborals del CGPJ, el Departament de Justícia de la Generalitat, el cap d’operacions dels Bombers de la Regió d’Emergències Metropolitanes Sud de la Generalitat i la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya.

L’informe d’Inspecció de Treball “enumera una llista anormalment llarga de múltiples deficiències que suposen infraccions reiterades” de la legislació de seguretat i salut laboral, que inclouen incompliments múltiples i sistemàtics en matèria d’evacuació d’edificis en cas d’incendi i de prevenció d’incendis i mal estat de la instal·lació elèctrica.”L’estat dels edificis no només suposa un incompliment greu i sistemàtic de pràcticament qualsevol exigència d’un centre de treball, sinó que algunes de les deficiències i incompliments poden ser avaluats com un risc per la seguretat de les persones en els seus aspectes més elementals”, afirma la Comissió Permanent.

L’acord explica que el CGPJ no és l’administració competent per determinar ni establir les mesures corresponents de prevenció de riscos dels funcionaris que han d’acudir als jutjats ni per decidir sobre l’obertura o clausura de les instal·lacions per permetre o impedir l’accés de públic, però sí “per adoptar les mesures adequades per a la prevenció de riscos en relació amb els jutges, i la mesura més elemental que pot adoptar-se si en la data assenyalada per Inspecció de Treball, 30 d’abril, no s’han solucionat les incidències més greus i notables, és suspendre l’activitat judicial i disposar el no accés dels jutges, úniques persones en les que en aquest àmbit pot referir-se aquest Consell, als jutjats de Martorell, i fins que no se solucionin les incidències o es proporcionin unes instal·lacions adequades”.

La Permanent requereix al Departament de Justícia de la Generalitat perquè l’informi amb la major brevetat sobre les mesures que s’adoptaran per solucionar les deficiències posades de manifest per la Inspecció de Treball i comunica el seu acord a la Comissió Nacional de Seguretat i Salut de la Carrera Judicial, a la Fiscalia General de l’Estat, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al president i a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al fiscal superior de Catalunya i a la jutgessa degana dels jutjats de Martorell.

Font: ACN

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here