L’Artesà del Prat de Llobregat obre portes com un teatre renovat i pensat per a les exigències artístiques, culturals i ciutadanes del segle XXI. Pretén, alhora, preservar la memòria i el valor social d’aquest espai per la ciutat. Compta amb més de 5.000m” dedicats al teatre, la dansa, la música i el circ. El teatre obre portes a la ciutadania a a partir del dissabte 30 de març.

L’Artesà vol impulsar un projecte participatiu en el que hi convisquin l’exhibició d’espectacles de qualitat amb activitats de formació i de suport a la creació, per a que la ciutadania pugui viure experiències artístiques en primera persona. Vol ser un espai viu i participatiu on convisqui l’exhibició d’espectacles de qualitat amb activitats de formació i de suport a la creació.

Serà també el node central del programa Arts en Viu que impulsa l’Ajuntament, una política pública pioner a Catalunya per a facilitar l’accés i la participació de la ciutadania en igualtat d’oportunitats a les activitats artístiques. És un programa que s’emmarca en el projecte de ciutat del municipi, que considera que l’educació, la cultura i la comunitat son els motors de canvi social per incentivar la participació, el compromís i l’esperit crític de la ciutadania.

La programació del Teatre s’iniciarà el proper dissabte amb unes portes obertes gratuïtes per a donar a conèixer l’equipament a la ciutadania, i continuarà amb la programació de diversos espectacles per a tots els públics.

La programació pot consultar-se fent clic aquí.

El projecte arquitectònic del teatre s’ha adaptat al segle XXI amb la preservació de la memòria de les persones en aquest espai. S’ha tingut en compte la implantació de l’edifici en l’entorn que l’envolta al mateix temps que s’ha fet realitat un concepte arquitectònic basat en la funcionalitat i la sostenibilitat, amb una organització interna flexible i amb espais capaços de donar resposta als requeriments d’un teatre modern.

El projecte està edificat al voltant de tres pilars: espectacles, formació i creació. La diversificació de la seva activitat i el fet de no centrar-la exclusivament en l’exhibició contribuirà a la sostenibilitat artística amb la voluntat que la ciutadania vagi mes enllà del rol d’espectador i també tingui l’oportunitat de viure experiències artístiques en primera persona. A l’Artesà s’hi faran grans produccions teatrals i de dansa així com representacions de l’escena contemporània, on la proximitat juga un paper més destacat.

El projecte al qual participa el teatre, Arts en Viu, uneix diferents equipaments que treballen en aquest àmbit (El Modern, La Capsa, El Cèntric i els diferents centres cívics de la ciutat) i hi haurà una sala destinada a espectacles de creació local d’entitats culturals i teixit educatiu. El programa s’organitza a partir d’un model en xarxa on els diferents equipaments treballen de manera col·lectiva i oberta amb la ciutadania, les associacions i entitats locals. Son projectes, tan aquest, com altres que existeixen, per exemple IntersECCions, que promouen els vincles entre el món educatiu i cultural i la comunitat situant a la cultura i a l’educació com a motor del canvi social.

A l’Artesà també s’hi mantindrà la política de preus assequibles per a garantir la oportunitat en l’accés a la cultura. I alhora, s’unificaran preus dels diferents equipaments de la ciutat. Els encarregats de codirigir el teatre son Cristina Alonso i Cèsar Compte, que compten amb una dilatada experiència en la direcció artística i la gestió cultural.

 

Font: Aj.del Prat.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here